cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

Koncom septembra a v októbri sa uskutočnili aj prvé športové súťaže v rámci okresu Trebišov. Prebehli tak okresné kolá v cezpoľnom behu a bedmintone. Uvedených súťaží sa zúčastnili aj žiaci nášho cirkevného gymnázia, avšak len v kategórii chlapcov, keďže dievčatá sa nemohli zúčastniť z objektívnych príčin. Chlapci na trati v  mestskom parku v Trebišove v zložení  Dávid Girman (3.roč.), Maroš Šimko(2. roč.) a Samuel Kavčák (1.roč.) obsadili 3. miesto.

Lepšie umiestnenie sa im podarilo získať v bedmintone chlapcov, keď nás reprezentovali žiaci 1. ročníka Samuel Kavčák a Patrik Ňarjaš. Získali celkové 2. miesto.

K dosiahnutému úspechu  našim reprezentantom  blahoželáme a ďakujeme!

10 október

V sobotu 7. 10. 2017 sa uskutočnilo ďalšie metodicko-formačné stretnutie s programom fatimskej soboty v Klokočove určené  pedagogických a nepedagogických zamestnancov a žiakom cirkevných škôl a školských zariadení. Naše cirkevné gymnázium sa ho tohto roku zúčastnilo vo vyššom počte žiakov a aj v aktívnejšej forme. Pomáhali sme pri zabezpečovaní programu tohto duchovného stretnutia. Žiaci nášho cirkevného gymnázia pod vedením sestr.  Šebastiány tak aktívne prijali účasť pri modlidbách ruženca a 3. času, ale aj pri samotnej archijerejskej sv. liturgii s molebenom k Presvätej Bohorodičke.  Žiaci a učitelia školy tak naplno využili možnosť duchovného stretnutia s ostatnými zamestnancami a žiakmi  cirkevných  škôl  našej eparchie ako aj prezentácie našej cirkevnej školy. Vladyka Milan v svojom príhovore nás opäť posilnil vo viere a utvrdil nás  v potrebe a aj  v zmysle  našej práce, keď zdôrazňoval úlohu učiteľov a zamestnancoov cirkevných škôl pri správnom  formovaní budúcej generácie. Ďakujeme všetkým zúčastneným z našej školy za účasť a vyslovujeme nádej, že podnetné slová z tohto stretnutia nám dodajú potrebnú energiu a optimizmus do ďalšej činnosti.

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, 

pozývame Vás na celoškolské plenárne zasadnutie ZRPŠ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove, ktoré sa uskutoční 26.09.2017 o 16.00 hod. v spoločenských priestoroch cirkevného gymnázia.

Po skončení plenárneho zasadnutia (približne o 16.30) bude program pokračovať  triednymi aktívmi.

Tešíme sa na Vašu účasť.

05 september

Priestranstvo  pri gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove bolo dejiskom slávnostného otvorenia školského roka 2017/2018.  Tradične tak archijerejskou liturgiou  vstúpili do nového školského roka spoločne prítomní žiaci a zamestnanci  troch cirkevných škôl,  nachádzajúcich sa  území mesta Trebišov. Hlbokú pravdu  sprostredkoval vladyka Milan svojimi duchaplnými myšlienkami v homílii, keď opakovane zdôrazňoval význam vzdelávania nielen v odbornej, ale aj v duchovnej stránke, doplnené úprimnou prosbou, aby ponúkane možnosti vzdelania neostali na okraji záujmu ani jedného z prítomných  žiakov. Až samotný priebeh školského roka a dosiahnuté výsledky ukážu, ako poslucháči dokázali  naplniť tieto dobre mienené výzvy a prosby. Zaželajme si teda na prahu školského roka vzájomne veľa trpezlivosti, aby sa podarilo naplniť správne predsavzatia.  

Nový školský rok začíname 4.9.2017 (pondelok). Po prázdninách sa stretnete s triednymi profesormi o 9.00 hod. v budove školy CGYMTV. Nasledne školský rok zahájime  slávnostnou sv. liturgiou o 10.00 v chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove.  

Úspechy školy v biblických súťažiach zvýraznilo aj umiestnenie našich žiakov vo výtvarnej biblickej súťaži „Biblia očami detí a mládeže“ 2016/2017. Témou súťaže boli výjavy kníh, ktoré boli predmetom Biblickej olympiády. Naši mladí umelci v eparchiálnom kole v kategórii 6 získali pódiové umiestnenia.  Mária Ceľuchová (2.roč.) s   témou - Vezmite si Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla...  - získala  3.miesto. Úspešnejší bol Jakub Bodnár (1.roč.), ktorý so svojou výtvarnou prácou Daniel...vládal ťa tvoj Boh...zachránil od levov - získal druhé miesto nielen na eparchiálnom kole, ale rovnako aj na celoslovenskom kole 2.miesto(viď. úvodné foto). Obom našim nadaným výtvarníkom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme ešte veľa tvorivých nápadov.   

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964