cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

Nový školský rok začíname 4.9.2017 (pondelok). Po prázdninách sa stretnete s triednymi profesormi o 9.00 hod. v budove školy CGYMTV. Nasledne školský rok zahájime  slávnostnou sv. liturgiou o 10.00 v chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove.  

Úspechy školy v biblických súťažiach zvýraznilo aj umiestnenie našich žiakov vo výtvarnej biblickej súťaži „Biblia očami detí a mládeže“ 2016/2017. Témou súťaže boli výjavy kníh, ktoré boli predmetom Biblickej olympiády. Naši mladí umelci v eparchiálnom kole v kategórii 6 získali pódiové umiestnenia.  Mária Ceľuchová (2.roč.) s   témou - Vezmite si Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla...  - získala  3.miesto. Úspešnejší bol Jakub Bodnár (1.roč.), ktorý so svojou výtvarnou prácou Daniel...vládal ťa tvoj Boh...zachránil od levov - získal druhé miesto nielen na eparchiálnom kole, ale rovnako aj na celoslovenskom kole 2.miesto(viď. úvodné foto). Obom našim nadaným výtvarníkom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme ešte veľa tvorivých nápadov.   

24 máj

V dňoch 17. a 18. mája 2017 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnil 16. ročník celoslovenského kola Biblickej olympiády (BO). Hlavným organizátorom bolo Katolícke pedagogické a katechetické centrum (KPKC) v spolupráci s DKÚ  Banskobystrickej diecézy. Naše dievčatá (Eva Kovaľová, Soňa Mrázová, Katarína Michalková) boli na čele v úlohách ako test, posolstvá či zápas o pravé hodnoty, slabšie bodové ohodnotenie mali v scénke, práci s obrazom a geografii. Celkové bodové ohodnotenie im prinieslo napokon 7. miesto. Krásna atmosféra, exkurzie spojené so zaujímavými prednáškami a nové priateľstvá dievčatá rozhodne obohatili. Dievčatám a sestre Šebastiáne, ktorá ich na súťaž pripravila srdečne gratulujeme.

24 máj

V pondelok 22. mája utorok 23. mája 2017 na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove prebehla  ústna forma internej časti maturitných skúšok pred komisiami z jednotlivých maturitných predmetov. Na škole pracovalo 11 predmetových komisii a to  zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka,  nemeckého jazyka, matematiky, geografie, občianskej náuky, chémie, biológie, fyziky, informatiky a dejepisu.  V týchto uvedených dňoch teda končiace ročníky pracovne ukončili svoju štvorročnú misiu na škole a čaká ich už skutočné  začlenenie do reality života. Blahoželáme našim už bývalým žiakom k úspešnému zvládnutiu poslednej najdôležitejšej prekážky na škole a zároveň im prajeme aby snáď najdlhšie prázdniny v doterajšom štúdiu využili na regeneráciu síl tak, aby s elánom a v plnom zdraví zvládali ďalšie povinnosti už na vysokých školách a v osobnom živote.

17 máj

Mladí zdravotníci

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

16. mája 2017 sa uskutočnilo územné kolo družstiev prvej pomoci mladých Slovenského červeného kríža. Súťaže sa už tradične  zúčastnila aj naša škola s dvomi družstvami pod vedením Mgr. Anežky Frankovej. A aj keď sme neobhájili minuloročné 1. a 3.  miesto, naše súťažiace družstvá majú perspektívu, lebo boli zostavené zo žiakov 1. a 2. ročníkov. 3. miesto obsadilo družstvo zložené zo žiakov  2. ročníka: M. Prosbová, B. Ančočik, S. D. Bombár, C. Keruľ-Kmec, D. Rinik a Š. Puci. Z 1. ročníka sa súťaže zúčastnili: A. Lacková, D. Jakabová, V. Hudecová, E. Semanová, Š. Ančočik a V. Vančo. K dosiahnutým  výsledkom všetkým súťažiacim blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a veríme, že svoje vedomosti a zručnosti z tejto oblasti budú vedieť v prípade potreby využiť aj v praxi. 

Na 12.máj 2017 naši štvrtáci zrejme skoro nezabudnú. Tento májový deň bol totiž posledným vyučovacím, aj keď už slávnostným dňom, keď prišli do svojej školy. Žiaci 3. ročníkov pre nich pripravili krátky, ale milý program s občerstvením. Po dojemnej rozlúčke a odovzdaní pomyselného žezla tretiakom sa maturanti vybrali na   tradičnú obchôdzku po  všetkých triedach na škole. Takto sa  prostredníctvom piesni a podaním rúk či dotykom pier rozlúčili so svojimi mladšími nasledovníkmi. Slávnostná rozlúčka vyvrcholila spoločnou liturgiou v chráme Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky v Trebišove za účasti o. protopresbytera, ale aj duchovných otcov a zároveň rodičov lúčiacich sa žiakov.  Slová o. Milana, duchovného správcu školy boli tentokrát adresované najmä maturantom a veríme, že dopadli na úrodnú pôdu, lebo o ich pravdivosti sa presvedčia všetci žiaci v nasledujúcich rokoch. Po liturgii bola krátka rozlúčka spojená s poďakovaním zo strany maturantov svojim spolužiakom, pedagogickému zboru a ostatným zamestnancom cirkevného gymnázia. Po tejto rozlúčke previedol riaditeľ školy  ocenenie najúspešnejších žiakov a pripomenul všetky významnejšie úspechy, ktoré títo žiaci počas štyroch rokov strávených na cirkevnom gymnáziu dosiahli. Ukončenie samotnej  rozlúčky bolo po spoločnom slávnostnom  obede v reštaurácii Mladosť. Prianie úspešného zvládnutia maturitných skúšok a osobných úspechov v nastavajúcom živote bolo vyslovené z úst všetkých prítomných na adresu lúčiacich sa žiakov. Tak nech sa tieto priania naplnia vrchovatou mierou.  

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964