cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

V utorok 2.9. slávil vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, archijerejskú svätú liturgiu v Trebišove.

V utorok 2.9. slávil vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, archijerejskú svätú liturgiu v Trebišove. Pri tejto slávnosti bola do zväzku gréckokatolíckych cirkevných škôl na území mesta Trebišov – Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa a Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta – prijatá aj Základná škola sv. Juraja s viac ako dvesto žiakmi a približne päťdesiatimi zamestnancami.

Pri príležitosti Dní mesta Trebišov (29. – 30. 8. 2014) boli medzi ocenenými reprezentantmi mesta za predchádzajúce obdobie aj žiaci nášho cirkevného gymnázia. Z rúk primátora mesta Ing. Mariána Kolesára si ocenenie prevzali - víťaz celoslovenského kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže Michal Čižmár (II.A) a víťazka krajského kola tej istej súťaže Mária Salková (III.B). Súčasne, za odbornú prípravu mladých umelcov, boli ďakovným listom odmenené Mgr. Oľga Dančová (ZUŠ cv. Cecílie v Sečovciach) a ThDr. Mária Vansačová, PhD..
Blahoželáme !!!

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964