cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej
11 apríl

Uplynulé týždne bezprostredne  pred veľkonočnými sviatkami a prázdninami priniesli zo sebou skoro každý deň nejakú športovú súťaž a aj aktívnu  účasť našich žiakov. Hodnotenie začneme chronologicky – 29. a 30.3. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo (OK) v basketbale dievčat a chlapcov. Dievčatá obsadili nepopulárne 4. miesto a chlapci striebornú priečku. 5. 4.  už bojovali v Košiciach na turnaji v mix volejbale, kde sa stretli s vysokoškolákmi z TUKE. Aj postup zo skupiny bol úspechom. Po tejto aktivite  nasledovali po sebe športy, kde naši reprezentanti zhodne obsadili konečné 2. miesta.     6. 4. to bolo v OK v hádzanej chlapcov, 10.4.  OK vo volejbale dievčat a 11.4. 2017 OK  vo volejbale chlapcov. Ďakujeme všetkým za predvedené výkony a želáme ešte mnoho športových úspechov.    

10 apríl

Po víťazstve na krajskom kole olympiády ľudských práv  nás reprezentoval náš žiak Jozef Andrej aj na celoslovenskom kole tejto súťaže, ktoré sa uskutočnilo 5.4. – 7.4.2017 v Modre. Pod vedením Mgr. Dávida Dzamu sa v  konkurencii 61 najlepších žiakov v tejto oblasti  určite nestratil a zúročil svoje vedomosti na obsadenie pekného 5. miesta v rámci Slovenska. Veľká škoda, že mu nepriala šťastena a v úplnom finále odpovedal ako posledný, keď prakticky stratil možnosť výberu a musel sa popasovať s náročnou témou, ktorá mu ostala. Napriek tomu je dosiahnutý výsledok výrazným úspechom školy a Jozefa samotného. Úprimne gratulujeme a ďakujeme.  

07 apríl

Okresné   kolo   súťaže ČVOH 2017 v  3. kategórii sa konalo v dňa 5. apríla 2017 v sídle Kultúrneho centra južného Zemplína  v Trebišove. Súťažiaci si overili svoje vedomosti z astronómie formou písomných odpovedí zo všeobecnej astronómie, testu z kozmonautiky, histórie astronómie a astronomických prístrojov, praktickej časti v riešení príkladov a slepej mapy hviezdnej oblohy – súhvezdia, spoznávanie hviezd a zo spoznávania objektov oblohy. Naše cirkevné gymnázium  reprezentovali Kristián Uličný z 3.A triedy,  Tomáš Toma a   Štefan Puci z 2.B triedy. Postup na krajské kolo vybojovali Tomáš Toma za 1. miesta a Števo Puci za 2. miesto. Srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 27.4.2017 v Košiciach. 

V priestoroch CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove sa 23.3.2017 uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej olympiády (BO) pre gymnázia a stredné školy. Naše družstvo v zložení Evka Kovaľová, Katarína Michalková a Soňa Mrázová (všetky 3.B trieda) potvrdilo dobré vedomosti z tejto oblasti a zvíťazilo v svojej kategórii. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj na krajskom kole. 

Vďaka úspešnej činnosti a celkovému  umiestneniu v projekte EUROSCOLA 2017, navštívilo 24 študentov druhého ročníka v sprievode vyučujúcich Mgr. Dávida Dzamu – vedúceho projektu a Dávida Mazára, ktorý zabezpečoval komunikáciu, Európsky parlament v Štrasburgu. V dňoch  15.3.2017 až  19.3.2017 navštívili žiaci okrem Európskeho parlamentu aj tri krásne mestá – Štrasburg, samotné sídlo EP, Mníchov a Salzburg. Toto školské podujatie sa uskutočnilo najmä vďaka aktivitám žiakov, keď si svojou činnosťou vybojovali   návštevu európskeho parlamentu a ako bonus získali  nové skúseností v komunikácii v inom, než materinskom jazyku. Navštívili na jeden deň európsky parlament a vyskúšali si aké je to byť europoslancom, aký je to pocit sadnúť do tak zodpovedného kresla.

Program v parlamente, kde sme boli celý deň 17. marca, bol veľmi bohatý. Začal sa prehliadkou parlamentu, až sme skončili v rokovacej sále v ktorej sme mali možnosť dávať otázky na rôzne témy,  ktoré nás zaujímali. Následne nám bola podaná odpoveď v anglickom jazyku. Potom prišiel rad aj  na nás. Každá krajina predstavila svoju školu a reprezentovala aj svoju krajinu najlepšie ako vedela. Našu školu prezentovali Štefan Puci a Ema Žaludeková.  Príhovory žiakov rôznych krajín EU boli zábavné a takisto aj poučné.

Ďalším programom bola aktivita nazvaná EUROGAME a  po nej nasledovala diskusia na pripravené  oblasti v rokovacej sále medzi jednotlivými krajinami.  Dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti o ostatných krajinách v Európe.  Bolo to pútavé a pre nás niečo nové. Presvedčili sme sa, že Euroscola je projekt, ktorý umožní mladým ľudom prekonať hranice vlastnej krajiny a pozrieť sa na dianie okolo seba očami svojich rovesníkov.

Nasledujúci deň po úspešnom absolvovaní činností v európskom parlamente sme sa vo večerných hodinách presunuli do Mníchova. Tu sme na začiatku prehliadky mesta už v raných hodinách absolvovali svätú liturgiu v kostole sv. Petra. Aj keď nám počasie neprialo, videli sme na vlastné oči množstvo zaujímavosti. Postupne sme v Mníchove navštívili múzeum BMW a Olympijskú vežu, z ktorej sme mali krásny výhľad na celý Mníchov.

Poslednou zástavkou nášho poznávacieho  výletu spojeného s pracovným dňom v EP, bolo mesto Salzburg, ktoré sa nachádza v Rakúsku. Aj v tomto meste sme si vytvorili priestor na   účasť svätej liturgie. Po prehliadke mesta a návšteve Mozartovho rodného domu sme sa v poobedňajších hodinách vydali na cestu domov.

Pevne veríme, že táto pracovná exkurzia spojená s výletom, prispeje k tomu, aby sme získali motiváciu k osvojovaniu si cudzieho jazyka, ktorý je nevyhnutne potrebný pre kvalifikované uplatnenie v súčasnom svete. Domov sme sa vrátili plní zaujímavých informácií, získali sme mnoho skúseností a zážitkov, spoznali nových priateľov a upevnili aj vzájomné vzťahy v našom kolektíve.Zároveň chceme poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru, ale aj ostatným zamestnancom školy, ktorí sa akokoľvek podieľali na realizácii tohto úspešného projektu.

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964