cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

 

Výsledky prijímacieho konania za 2. termín, konaného dňa 11.5.2017 nájdete na odkaze:

https://cgymtv.edupage.org/text/?text=text/text7&subpage=2

09 máj

Výsledky prijímacieho konania z dňa 9.5.2017 nájdete na nižšie uvedenom odkaze:

https://cgymtv.edupage.org/text/?text=text/text7&subpage=1

05 máj

Legenda hovorí, že keď sv. Peter odchádzal pred Nerovým prenasledovaním z Ríma, stretol svojho Pána. Na otázku „Quo vadis, Domine?“ dostal odpoveď: „Keď ty opúšťaš moje ovečky, idem sa ja sám dať do Ríma ukrižovať znovu.“ A Peter sa vrátil a podstúpil mučenícku smrť.

My, žiaci, učitelia a priaznivci Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sme Rím prišli navštíviť už za úplne inej spoločenskej situácie. Prišli sme do Ríma, do sídla pápežov, nástupcov spomínaného Petra, ktorí už viac ako 2000 rokov stoja na čele katolíckej cirkvi. Rím patrí medzi jedno z najstarších miest, je plné vzácnych sakrálnych pamiatok a dýcha  históriou. Je veľmi atraktívnym miestom pre turistov, ale hlavne pre kresťanov. Stal sa hlavným mestomTalianskav roku 1870 a bol prvým mestom sveta, ktoré dosiahlo populáciu 1 milión obyvateľov. V Ríme sa nachádza 280 fontán a 900 kostolov... a takto by sme mohli pokračovať, stačí uviesť snáď to najznamejšie, že všetky cesty vedú do Ríma a že je večným mestom. Aj naša cesta - púť v dňoch medzi 28.4. – 2.5.2017 smerovala do Ríma z príležitosti nedávného výročia školy a vryje sa nám do pamäti hádam do konca života.

Naše zážitky sú neopisateľné, slová sú len slabým odvarom vznešenosti a hmotného i duchovného bohatstva, ktorým mesto žije. Vatikánské múzea sú toho dôkazom. Nachádzajú sa tu rôzne umelecké i pápežské zbierky od doby renesancie, etruská kultúra a umenie, egyptská kultúra a umenie, rímske a grécke umenie, pohanská a kresťanská kultúra a umenie. A kdesi na vrchole je azda sixtínska kaplnka s freskou „Stvorenie Adama“. 

Spoločne sme obdivovali  Baziliku sv. Petra, ktorou nás previedol náš bývalý absolvent momentálne pôsobiaci v Ríme Jarko Lajčiak.  Bazilika sv. Petra je najslávnejšia a najviac navštevovaná svätyňa na svete a trvalo 120 rokov, kým ju dokončili. Veľký dojem v nás zanechala aj návšteva Baziliky Panny Márie Väčšej – Baziliky  Santa Maria Maggiore, lebo na  tomto mieste bolo v roku 867 udelené pápežom Hadriánom II. slávnostné povolenie používania staroslovenčiny ako štvrtého bohoslužobného jazyka. Boli sme pri  hrobe  sv. Cyrila v  bazilike Sv. Klementa, či v bazilike Sv. Petra v okovách, kde sa nachádza známa socha Mojžiša. Precitili sme sv. liturgiu v Rusikume spoločne  o. Martinom Miňom, rodákom z neďalekých  Sečoviec, kde sa pripravujú seminaristi na svoje povolanie. Nikdy nezabudneme na múdre a poučné myšlienky, ktoré nám venoval  arcibiskup  a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi vladyka Cyril Vasiľ pri homílii v ich priestoroch. Vrcholom duchovného obrodenia všetkých nás – účastníkov púte  bola spoločná  modlidba na majestátnom námestí pri bazilike sv. Petra s pápežom Františkom, keď mnohým z nás slzy dojatia zvlhčili tvár.  Tieto zážitky a spomienky ešte stále doznievajú v našich mysliach.

Pred našimi očami však v Ríme bežal aj filmový pás zo svetských dejín. Panteón so svojím kruhovým otvorom s priemerom deväť metrov - jediným zdrojom prirodzeného svetla, Benátske námestie, celý staroveký Rím, španielské schody, fontána di Trevi( každú noc sa z tejto fontány vytiahne zhruba 3000 eur, ktoré sú  darované katolíckej charite), fontána štyroch riek, Konštantínov oblúk a mnoho iných historických pamiatok. A na osobitnom stupni slávne Koloseum so svojím proroctvom, ktoré v 8. storočí vyslovil Beda Venerabilis: „Kým stojí Koloseum, bude stáť Rím. Keď padne Koloseum, padne Rím. A keď padne Rím, padne aj svet“.

Tak teda stoj Koloseum, veríme, že sa do Ríma ešte vrátime, lebo až tu sme zistili, čo všetko je možné vidieť, vedieť a duchovne precítiť. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na  úspešnej realizácii tejto púte.  

Po roku naši hádzanári   opäť postúpili do krajského finále dlhodobých športových súťaží (DŠS)  a budú obhajovať prvenstvo niekedy v druhom júnovom týždni v rámci krajskej olympiády o „Putovný pohár predsedu KSK“.  Podarilo sa im zvíťaziť po taktický vyzretých  výkonoch dňa  3.5.2017 v športovej hale v Michalovciach, napriek tomu, že zo základného kola postúpili len z 2. miesta. Chlapci blahoželáme a veríme aj v celkové víťazstvo  DŠS v hádzanej.  

03 máj

Na celoslovenskej prehliadke SOČ žiačka nášho cirkevného gymnázia S. Mrázová z 3. B triedy  už reprezentovala nielen našu školu, ale aj  Košický kraj. Z 34 súťažných prác, ktoré postúpili z Košického kraja na CK SOČ sa 11 súťažných prác umiestnilo v jednotlivých odboroch na prvých piatich oceňovaných miestach. Aj Soňa teda bodovala a prispela k tomu, že v hodnotení všetkých krajov získal Košický kraj vynikajúce 2. miesto za krajom Žilinským a pred krajom Prešovským. Žiaci tak pokračujú v úspechoch svojich rovesníkov z predchádzajúcich rokov. Celoštátne kolo  39. ročníka súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti (CK SOČ )  sa uskutočnilo  v Banskej Bystrici v dňoch 26.až 28.4. 2017.  Soňa bola s prácou Vybrané moderné vyučovacie metódy chémie očami študenta v odbore 17  a urobila dobré meno nielen sebe, ale aj škole a celému regiónu.

Srdečne blahoželáme. 

03 máj

Krajské kolo vedomostnej súťaže „ Čo vieš o hviezdach 2017“ sa uskutočnilo v budove Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Svoj región v ňom reprezentovalo 36 súťažiacich z okresov Košice, Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves, Rožňava a Košice – okolie. Úlohy boli náročnejšie ako v okresnom kole. Súťažiaci písomne odpovedali na otázky z rôznych oblastí astronómie, z histórie astronómie robili test, riešili grafické úlohy, astronomické príklady a obľúbené „ slepé“ mapky oblohy. Prví traja postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 8.júna 2017 v Nitre pod záštitou Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.

Naši študenti, postupujúci z okresného kola zabojovali a z 3. miesta na celoslovenské kolo postúpilTomáš Toma.

K dosiahnutému úspechu blahoželáme a v celoslovenské finále držíme palce! 

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964