cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej
23 január

Dňa 19.1.2017  sa na okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku, ktorého organizátorom bolo štátne Gymnázium v Trebišove, predstavili študenti nášho cirkevného gymnázia - Marcel Chovanec (IV.A) a študentka II.B Alžbeta Timková. Pod vedením svojho vyučujúceho Mgr. Dávida Mazára, v konkurencii najlepšie nemecky hovoriacich študentov stredných škôl trebišovského okresu obsadila Alžbetka 3. miesto a Marcel sa stal víťazom kategórie 2B. S úspechu obidvoch sa tešíme, samozrejme srdečne blahoželáme a Marcelovi držíme palce na krajskom kole olympiáde v nemeckom jazyku, ktoré sa uskutoční 16.2.2017 v Košiciach.

13 január

Len čo sme sa vrátili po vianočných prázdninách do školy, nezabudli sme na peknú tradíciu a tak v stredu 11. januára o. Milan vysvätil priestory našej školy. Zároveň vyslovil modlitby a prosby za pokoj, ochranu anjelov a Božie požehnanie pre všetkých žiakov, pedagógov a ostatných pracovníkov školy.

Stalo sa tak  priebehu prvej vyučovacej hodiny, kaď duchovný správca školy spolu so skupinou žiakov navštívil triedy, kabinety, zborovňu a riaditeľňu školy, aby posvätenou vodou pokropil miesta, ktoré sú pre celé spoločenstvo nášho gymnázia neoddeliteľnou súčasťou študentského a pracovného života.

28. decembra 2016 sa chlapci nášho gymnázia napriek svojim prázdninám zúčastnili uvedeného turnaja, ktorý sa uskutočnil v Michalovciach. Celé podujatie sa slávnostne začínalo sv. liturgiou v bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach, kde sa prítomným účastníkom prihovoril vladyka Milan. Jeho slová boli trefné.  Na lepšie prirovnanie a paralelu  s reálnym životom si zvolil športovú terminológiu a tréning na zvyšovanie futbalových zručností prirovnal k najpotrebnejšej činnosti – každodennému tréningu k viere. Jeho myšlienky v tomto majestátnom chráme mali o to hlbší význam pre všetkých prítomných mladých športovcov. Po skončení liturgie prebehlo vylosovanie. Dostali sme sa do skupiny s miništrantmi s ďalekého  Poráča  a Sečoviec.  Poráč bol nad naše sily a Sečovce sme zdolali. V skupine sme skončili na druhom mieste a mali sme možnosť bojovať o postup do finálovej skupiny. Nad naše sily boli zástupcovia Veľkých Remet ( minuloročný víťaz turnaja), napriek nášmu najlepšiemu výkonu na turnaji. Podľahli sme 2:4, aj keď výsledok bol do konca otvorený. Naši reprezentanti výkonom nesklamali a pri troche futbalovej šťasteny výsledok mohol byť oveľa lepší. Naša vďaka patrí : J. Bandoľovi(4góly), F. Harangovi, F. Vasilovi, M. Urigovi, S. a J. Vodilkovcom(1g+1g), S. Sotákovi(1g), R. Gibovi, J. Semanovi a O. Megelovi. 

22 december

Odchod na vianočné prázdniny bol pre nás výnimočný. Niesol sa v znamení čiastočného bilancovania dosiahnutých výsledkov za túto časť školského roka, ale aj dôstojnej rozlúčky so školou, aby sme na slávenie vianočných sviatkov išli dobre pripravení. Príprava začala slávením liturgie, na ktorej nám duchovný otec Milan pripomenul význam vianočných sviatkov spojených s narodením Božieho syna. Zdôraznil cez svoje myšlienky a príklady to, ako spoznať pravý význam a hodnotu Vianoc. Milým spestrením záveru liturgie bolo donesenie a odovzdanie betlehemského svetla od zástupcov Federácie skautov Európy – Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku našej škole, ktoré si potom každý z nás mohol odniesť do svojich domovov. Po liturgii nasledovala vianočná akadémia, kde nechýbali pekné koledy, vinše i tanec, ktoré pre nás pripravili  žiaci prevažne 2. ročníka pod vedením s. Sebastiány. Po tejto milej slávnosti  nasledovala stručná rekapitulácia dosiahnutých úspechov školy. Oceňovali sme najaktívnejších žiakov školy v súťažiach rôzneho zamerania od vedomostných cez umelecké až po športové, ale aj aktivity sociálneho a spoločenského charakteru. Vyzdvihli sme aj dobrú organizáciu a pomoc pri zvládnutí dňa otvorených dverí. Darčekové koše boli len malou odmenou za skutočne dobre odvedené činnosti. Je potešujúce, že takmer všetci žiaci školy boli aktívne zapojení do viacerých uvedených akcií. V úplnom závere sme vyhodnotili súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu s vianočnou tematikou a víťazne triedy dostali za svoju námahu torty.  

Prajeme všetkým žiakom a zamestnancom školy požehnané prežitie vianočných sviatkov a veľa Božích milostí v  novom roku 2017.

22 december

vianoce

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964