cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej
30 november

DOD 2016

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

Dňa 23.11.2016  sa naši gymnazisti zmenili na živé štáty Európskej únie ktoré pochodovali mestom.  Cieľom pochodu bolo zvýšenie informovanosti a povedomie o EÚ a EP.  Ulicami mesta Trebišov sa ozývala hymna EÚ, motto EÚ, či heslá ,,chceme viac kresťanskej a bezpečnejšej Európy“. Počas pochodu sme rozdávali propagačné materiály a zdôrazňovali výhody vstupu Slovenska do EÚ, odstraňovali dezinformovanosť o nečinnosti slovenských europoslancov. Študenti odetí vo vlajkách, vyzbrojení rôznymi pomôckami pripomínajúcimi členské štáty Európskej únie sa zastavili aj pri  našich malých družinároch, ktorí nás netrpezlivo vyčkávali pred svojou školou. Náš tím euroscoly si pre malých Európanov pripravil veľmi atraktívnu aktivitu. Úlohou detičiek bolo na základe indícií v podobe symbolu štátu uhádnuť danú krajinu EÚ. V prípade uhádnutia boli odmení symbolom daného štátu. Skvelú a veselú atmosféru dokumentuje niekoľko fotografií.

24 november

Žiaci našej školy sa v uplynulých dňoch zúčastnili na športových súťažiach. Na futsalovom turnaji miništrantov trebišovského dekanátu (19.11. 2016) na medailové pozície nedosiahli a podobne tomu bolo aj na okresnom kole vo futsale stredných škôl, ktorý sa uskutočnil 22.11.2016. Najlepšie umiestnenie dosiahli v stolnom tenise žiakov SŠ  - 2. miesto v zložení Benjamín Demko, Dávid Leško, Samuel Dávid  Bombár, ktoré sa uskutočnilo 23.11. 2016. 

22 november

V pondelok dňa 21. novembra 2016 zavítal medzi  študentov druhého ročníka našej alma - mater primátor  Trebišova  PhDr. Marek Čižmár v rámci  projektu Euroscola. Besede s primátorom predchádzalo slávnostne otvorenie putovnej výstavy prác našich žiakov s názvom ,,Zjednotení v rozmanitosti“, ktoré sa konalo pod záštitou projektu Euroscola. Výstava obrazov potrvá  od 21.11.2016  do 21.12.2016 a je otvorená pre širšiu verejnosť. Všetci ste srdečne pozvaní. Výstava v sebe nesie posolstvo jednoty. Toto posolstvo  budeme šíriť aj medzi ďalšími mladými ľuďmi na základných  a stredných školách v našom meste. V druhej časti programu sa študenti  z úst pána primátora dozvedeli veľa o veciach verejných, o  súčasnom smerovaní a plánoch i aktivitách do budúcnosti, ktoré naše mesto ešte čakajú. Primátor tiež predstavil  úspešné projekty spolufinancované z fondov Európskej únie, ktoré zvýšili kvalitu života občanov mesta Trebišov. V závere nasledovala diskusia, do ktorej sa žiaci aktívne zapájali. Naši študenti dávali primátorovi otázky, ktoré sa týkali regionálneho rozvoja, možností využívanie eurofondov a  vyjadril sa aj k téme nášho projektu: „Potrebujeme viac alebo menej Európy?“ S dobrým pocitom môžeme skonštatovať, že táto aktivita nášho tímu Euroscoly sa vydarila o čom svedčia aj nasledujúce fotografie. 

18 november

V rámci 13. ročníka speváckej súťaže stredoškolákov, ktorú každoročne organizuje Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety v Košiciach, naše dievčatá Lýdia a Magdaléna Oravkinové za hudobného doprovodu T. Kašeľákovej získali v kategórii duety 2. miesto.

Táto súťaž sa teší veľkému záujmu laických  i profesionálnych kruhov a naše reprezentantky si urobili svojím speváckym výkonom dobré meno. Ďakujeme za veľmi  dobrú reprezentáciu školy a prajeme ďalšie úspechy.  

V rámci projektu Euroscola 2017 sa študenti nášho gymnázia zúčastňujú rôznych aktivít, jednou z nich je aj beseda s europoslancom. Náš tím euroscoly oslovil pani europoslankyňu Moniku Smolkovú, ktorá prijala naše pozvanie a súhlasila so stretnutím. Pani Smolková nám najskôr predstavila svoju prácu v Europarlamente,  vysvetlila nám ako, funguje legislatívny proces Európskeho parlamentu.  Neskôr nasledovala diskusia so študentmi - otázky sa prioritne týkali našej témy: Potrebujeme viac alebo menej Európy? V čom viac, v čom menej?, ďalej čerpania eurofondov a  regionálneho rozvoja. Náročné prípravy na besedu s dvoma významnými hosťami sa vyplatili. Zúčastnilo sa jej cca  85  študentov našej školy a musíme skonštatovať, že téma besedy študentov skutočne zaujala, pretože sa aktívne zapájali do debaty.  Na záver nasledovala spoločná fotografia s pani europoslankyňou. Besedy sa zúčastnil aj prednosta okresného úradu Trebišov Mgr. Rastislav Petrovič.

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964