cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

28. decembra 2016 sa chlapci nášho gymnázia napriek svojim prázdninám zúčastnili uvedeného turnaja, ktorý sa uskutočnil v Michalovciach. Celé podujatie sa slávnostne začínalo sv. liturgiou v bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach, kde sa prítomným účastníkom prihovoril vladyka Milan. Jeho slová boli trefné.  Na lepšie prirovnanie a paralelu  s reálnym životom si zvolil športovú terminológiu a tréning na zvyšovanie futbalových zručností prirovnal k najpotrebnejšej činnosti – každodennému tréningu k viere. Jeho myšlienky v tomto majestátnom chráme mali o to hlbší význam pre všetkých prítomných mladých športovcov. Po skončení liturgie prebehlo vylosovanie. Dostali sme sa do skupiny s miništrantmi s ďalekého  Poráča  a Sečoviec.  Poráč bol nad naše sily a Sečovce sme zdolali. V skupine sme skončili na druhom mieste a mali sme možnosť bojovať o postup do finálovej skupiny. Nad naše sily boli zástupcovia Veľkých Remet ( minuloročný víťaz turnaja), napriek nášmu najlepšiemu výkonu na turnaji. Podľahli sme 2:4, aj keď výsledok bol do konca otvorený. Naši reprezentanti výkonom nesklamali a pri troche futbalovej šťasteny výsledok mohol byť oveľa lepší. Naša vďaka patrí : J. Bandoľovi(4góly), F. Harangovi, F. Vasilovi, M. Urigovi, S. a J. Vodilkovcom(1g+1g), S. Sotákovi(1g), R. Gibovi, J. Semanovi a O. Megelovi. 

22 december

Odchod na vianočné prázdniny bol pre nás výnimočný. Niesol sa v znamení čiastočného bilancovania dosiahnutých výsledkov za túto časť školského roka, ale aj dôstojnej rozlúčky so školou, aby sme na slávenie vianočných sviatkov išli dobre pripravení. Príprava začala slávením liturgie, na ktorej nám duchovný otec Milan pripomenul význam vianočných sviatkov spojených s narodením Božieho syna. Zdôraznil cez svoje myšlienky a príklady to, ako spoznať pravý význam a hodnotu Vianoc. Milým spestrením záveru liturgie bolo donesenie a odovzdanie betlehemského svetla od zástupcov Federácie skautov Európy – Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku našej škole, ktoré si potom každý z nás mohol odniesť do svojich domovov. Po liturgii nasledovala vianočná akadémia, kde nechýbali pekné koledy, vinše i tanec, ktoré pre nás pripravili  žiaci prevažne 2. ročníka pod vedením s. Sebastiány. Po tejto milej slávnosti  nasledovala stručná rekapitulácia dosiahnutých úspechov školy. Oceňovali sme najaktívnejších žiakov školy v súťažiach rôzneho zamerania od vedomostných cez umelecké až po športové, ale aj aktivity sociálneho a spoločenského charakteru. Vyzdvihli sme aj dobrú organizáciu a pomoc pri zvládnutí dňa otvorených dverí. Darčekové koše boli len malou odmenou za skutočne dobre odvedené činnosti. Je potešujúce, že takmer všetci žiaci školy boli aktívne zapojení do viacerých uvedených akcií. V úplnom závere sme vyhodnotili súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu s vianočnou tematikou a víťazne triedy dostali za svoju námahu torty.  

Prajeme všetkým žiakom a zamestnancom školy požehnané prežitie vianočných sviatkov a veľa Božích milostí v  novom roku 2017.

22 december

vianoce

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky
21 december

Revízor

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

Tradičným koncoročným podujatím školy je návšteva kultúrneho predstavenia v DJZ Prešov. Aj tohto roku sme ostali verní tradícii a 20. decembra 2016 sme v historickej budove boli divákmi divadelnej hry – komického činoherného koncertu „Revízor“. V popise  hry stojí, že je to najslávnejšia komédia Nikolaja Vasilieviča Gogoľa, kde v samotnom deji stojaté vody slastného života v provinčnom mestečku rozvíri príchod revízora a azda len spŕška úplatkov dokáže tieto vody opäť upokojiť. Netradičné ponímanie naštudovania tejto ruskej klasiky nás vekovo starších prekvapilo, ale žiaci tvrdili, že sa na predstavení nenudili ani minútu. Neduhy spoločnosti, kde prekvitá korupcia, alkohol a nemravný spôsob života, ktoré boli plnou nahotou v tomto diele odkryté, sú na našu smolu, aktuálne aj dnes.  

 

20 december

Euroscola

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

Naša škola sa pod vedením p. prof. Dzamu zapojila súťaže Euroscola, ktorej cieľom bolo pomocou rôznorodých činností predstaviť Európsku úniu s jej mechanizmami riadenia činnosti. Program Euroscola  organizuje Európsky parlament  a jeho cieľom je oboznámiť mládež s fungovaním tejto nadnárodnej inštitúcie a umožniť jej vymeniť si názory na európske témy, ktoré ovplyvňujú jej každodenný život a zároveň si zdravo zasúťažiť. Projekt Euroscola zmobilizoval účastníkov projektu nad očakávanie, keď svojou energiou, nadšením, zaangažovaním sa do sprievodných aktivít vyvinuli nadštandardne úsilie v propagovaní myšlienok zmysluplnosti EÚ. Najväčšou motiváciou pre našich študentov bola možnosť získať účasť na pracovnom dni v roku 2017 v Štrasburgu, ktorú malo  dosiahnuť sedemškôl s najvyšším bodovým hodnotením. Nášmu tímu sa to podarilo.

Vyhodnotenie činností jednotlivých škôl sa uskutočnilo 16.12.2016 v Bratislave aj za účasti zástupcov našej školy. Do projektu Euroscola sa prihlásilo 19 škôl z celého Slovenska  a naše CG sa umiestnilo na peknom 5. mieste a spomínanú odmenu  -  účasť v Európskom parlamente získalo. Srdečne gratulujeme k výbornému výsledku celej škole, ale najmä projektovému tímu v zložení: Štefan Puci, Lenka Mitrová, Sofia Zorvanová, Lea Horovská, Cyril Keruľ – Kmec, Eva Noseková, Štefánia Rigdová, Benjamín Ančičik, Samuel – Dávid Bombár, Timea Baranecová, Dávid Girman, Magdaléna Prosbová, Mária Ceľuchová, Dávid Rinik a Ema Žaludeková. 

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964