cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej
20 december

Euroscola

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

Naša škola sa pod vedením p. prof. Dzamu zapojila súťaže Euroscola, ktorej cieľom bolo pomocou rôznorodých činností predstaviť Európsku úniu s jej mechanizmami riadenia činnosti. Program Euroscola  organizuje Európsky parlament  a jeho cieľom je oboznámiť mládež s fungovaním tejto nadnárodnej inštitúcie a umožniť jej vymeniť si názory na európske témy, ktoré ovplyvňujú jej každodenný život a zároveň si zdravo zasúťažiť. Projekt Euroscola zmobilizoval účastníkov projektu nad očakávanie, keď svojou energiou, nadšením, zaangažovaním sa do sprievodných aktivít vyvinuli nadštandardne úsilie v propagovaní myšlienok zmysluplnosti EÚ. Najväčšou motiváciou pre našich študentov bola možnosť získať účasť na pracovnom dni v roku 2017 v Štrasburgu, ktorú malo  dosiahnuť sedemškôl s najvyšším bodovým hodnotením. Nášmu tímu sa to podarilo.

Vyhodnotenie činností jednotlivých škôl sa uskutočnilo 16.12.2016 v Bratislave aj za účasti zástupcov našej školy. Do projektu Euroscola sa prihlásilo 19 škôl z celého Slovenska  a naše CG sa umiestnilo na peknom 5. mieste a spomínanú odmenu  -  účasť v Európskom parlamente získalo. Srdečne gratulujeme k výbornému výsledku celej škole, ale najmä projektovému tímu v zložení: Štefan Puci, Lenka Mitrová, Sofia Zorvanová, Lea Horovská, Cyril Keruľ – Kmec, Eva Noseková, Štefánia Rigdová, Benjamín Ančičik, Samuel – Dávid Bombár, Timea Baranecová, Dávid Girman, Magdaléna Prosbová, Mária Ceľuchová, Dávid Rinik a Ema Žaludeková. 

Streda 7. december 2016 bol dňom, keď sme pomyselne a aj v skutočnosti otvorili všetky naše dvere na cirkevnom gymnáziu mnohým deviatakom základných škôl zo samotného Trebišova, ale aj z blízkeho, či vzdialenejšieho regiónu. Počas dňa otvorených dverí si deviataci mohli pozrieť priestory školy a zoznámiť sa s našimi žiakmi ale aj so všetkými učiteľmi. Na jeden deň stali „gymnazistami“ a boli plnohodnotnými členmi výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy. Dostali informácie o realizovaných  projektoch,  o nespočetnom  množstve realizovaných, ale aj pripravovaných aktivít, ktoré vykonávajú takmer všetci žiaci školy, zastrešení  Žiackou školskou radou. Deviataci teda boli priamo aktérmi na otvorených hodinách rôzneho zamerania. V praktickej činnosti si vyskúšali množstvo zručností, ktoré ich na takomto type strednej školy čakajú denne. Veríme, že dostali vyčerpávajúce odpovede na svoje otázky ohľadom štúdia, ale aj o iných záujmových možnostiach, aby sa vedeli správne rozhodnúť. 

Úplný začiatok spestril Mikuláš, ktorý so  svojím sprievodom ponúkol milý kultúrny program, ktorý sa niesol v znamení príchodu najkrajších sviatkov roka Vianoc, spojených s neodmysliteľným obdarovaním  zúčastnených žiakov.

08 december

Aj pre študentov a zamestnancov našej školy bol 6. december sviatočným dňom. Prišiel medzi nás sv. Mikuláš so svojím sprievodom. Vyskúšal nielen naše znalosti o svojich koreňoch a  poslaní, ale veľmi aktuálne a názorne pomocou scénky ukázal, akí my ľudia sme, čo je pre nás okamžite prvoradé a čo podstatné nám uniká. Otázka nášho postoja ostala pre každého jedinca otvorená: „Ako sa zachováš Ty?“ Nakoniec nás Mikuláš všetkých  počas sprievodného spevu odmenil sladkosťou, aj keď niektorí by si zaslúžili len to čierne uhlie. Čo pre nás však bolo najdôležitejšie, to sv. Mikuláš predznamenal svojou prítomnosťou – blíži sa čas sviatočný, čas vianočný – pripravme srdcia na prijatie božieho syna.   

05 december

1.decembra 2016 sa naši študenti 3. ročníka zúčastnili pútavej besedy so spisovateľom  Milanom Igorom Chovanom, ktorá sa konala v Zemplínskej knižnici v Trebišove.  Krátkymi ukážkami z jeho knižných diel (Hlas z púšte, Mária Magdaléna...) nás vtiahol do jednotlivých dejov. Jeho prednes, rozprávanie, zaujímavé príbehy zo stretnutí s ľuďmi boli dojímavé a vyvolávali v nás záujem o jeho knihy.Tento čas bol pre nás veľmi obohacujúci, pretože sme mali možnosť ponoriť sa do hĺbky umenia slov. Dozvedeli sme  sa množstvo zaujímavosti zo života samotného autora, ako funguje knižný priemysel, ako písať básne a ako si ísť za svojimi snami. Takisto nás to vytrhlo z každodennej rutiny a vytvorilo priestor na zamýšľanie sa nad podstatou vecí v nás a okolo nás.  

30 november

DOD 2016

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

Dňa 23.11.2016  sa naši gymnazisti zmenili na živé štáty Európskej únie ktoré pochodovali mestom.  Cieľom pochodu bolo zvýšenie informovanosti a povedomie o EÚ a EP.  Ulicami mesta Trebišov sa ozývala hymna EÚ, motto EÚ, či heslá ,,chceme viac kresťanskej a bezpečnejšej Európy“. Počas pochodu sme rozdávali propagačné materiály a zdôrazňovali výhody vstupu Slovenska do EÚ, odstraňovali dezinformovanosť o nečinnosti slovenských europoslancov. Študenti odetí vo vlajkách, vyzbrojení rôznymi pomôckami pripomínajúcimi členské štáty Európskej únie sa zastavili aj pri  našich malých družinároch, ktorí nás netrpezlivo vyčkávali pred svojou školou. Náš tím euroscoly si pre malých Európanov pripravil veľmi atraktívnu aktivitu. Úlohou detičiek bolo na základe indícií v podobe symbolu štátu uhádnuť danú krajinu EÚ. V prípade uhádnutia boli odmení symbolom daného štátu. Skvelú a veselú atmosféru dokumentuje niekoľko fotografií.

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964