cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej
24 november

Žiaci našej školy sa v uplynulých dňoch zúčastnili na športových súťažiach. Na futsalovom turnaji miništrantov trebišovského dekanátu (19.11. 2016) na medailové pozície nedosiahli a podobne tomu bolo aj na okresnom kole vo futsale stredných škôl, ktorý sa uskutočnil 22.11.2016. Najlepšie umiestnenie dosiahli v stolnom tenise žiakov SŠ  - 2. miesto v zložení Benjamín Demko, Dávid Leško, Samuel Dávid  Bombár, ktoré sa uskutočnilo 23.11. 2016. 

22 november

V pondelok dňa 21. novembra 2016 zavítal medzi  študentov druhého ročníka našej alma - mater primátor  Trebišova  PhDr. Marek Čižmár v rámci  projektu Euroscola. Besede s primátorom predchádzalo slávnostne otvorenie putovnej výstavy prác našich žiakov s názvom ,,Zjednotení v rozmanitosti“, ktoré sa konalo pod záštitou projektu Euroscola. Výstava obrazov potrvá  od 21.11.2016  do 21.12.2016 a je otvorená pre širšiu verejnosť. Všetci ste srdečne pozvaní. Výstava v sebe nesie posolstvo jednoty. Toto posolstvo  budeme šíriť aj medzi ďalšími mladými ľuďmi na základných  a stredných školách v našom meste. V druhej časti programu sa študenti  z úst pána primátora dozvedeli veľa o veciach verejných, o  súčasnom smerovaní a plánoch i aktivitách do budúcnosti, ktoré naše mesto ešte čakajú. Primátor tiež predstavil  úspešné projekty spolufinancované z fondov Európskej únie, ktoré zvýšili kvalitu života občanov mesta Trebišov. V závere nasledovala diskusia, do ktorej sa žiaci aktívne zapájali. Naši študenti dávali primátorovi otázky, ktoré sa týkali regionálneho rozvoja, možností využívanie eurofondov a  vyjadril sa aj k téme nášho projektu: „Potrebujeme viac alebo menej Európy?“ S dobrým pocitom môžeme skonštatovať, že táto aktivita nášho tímu Euroscoly sa vydarila o čom svedčia aj nasledujúce fotografie. 

18 november

V rámci 13. ročníka speváckej súťaže stredoškolákov, ktorú každoročne organizuje Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety v Košiciach, naše dievčatá Lýdia a Magdaléna Oravkinové za hudobného doprovodu T. Kašeľákovej získali v kategórii duety 2. miesto.

Táto súťaž sa teší veľkému záujmu laických  i profesionálnych kruhov a naše reprezentantky si urobili svojím speváckym výkonom dobré meno. Ďakujeme za veľmi  dobrú reprezentáciu školy a prajeme ďalšie úspechy.  

V rámci projektu Euroscola 2017 sa študenti nášho gymnázia zúčastňujú rôznych aktivít, jednou z nich je aj beseda s europoslancom. Náš tím euroscoly oslovil pani europoslankyňu Moniku Smolkovú, ktorá prijala naše pozvanie a súhlasila so stretnutím. Pani Smolková nám najskôr predstavila svoju prácu v Europarlamente,  vysvetlila nám ako, funguje legislatívny proces Európskeho parlamentu.  Neskôr nasledovala diskusia so študentmi - otázky sa prioritne týkali našej témy: Potrebujeme viac alebo menej Európy? V čom viac, v čom menej?, ďalej čerpania eurofondov a  regionálneho rozvoja. Náročné prípravy na besedu s dvoma významnými hosťami sa vyplatili. Zúčastnilo sa jej cca  85  študentov našej školy a musíme skonštatovať, že téma besedy študentov skutočne zaujala, pretože sa aktívne zapájali do debaty.  Na záver nasledovala spoločná fotografia s pani europoslankyňou. Besedy sa zúčastnil aj prednosta okresného úradu Trebišov Mgr. Rastislav Petrovič.

V dňoch 8. ,  9. a 11. 11.2016 mali naši študenti z 2. (36 žiakov) a 3. (33žiakov)  ročníka výnimočnú možnosť zúčastniť sa simulovaného európskeho parlamentu . Aktivita pripravovaná naším projektovým tímom Euroscoly si získala vysokú priazeň medzi účastníkmi. Cieľom aktivity bolo zážitkovou formou odstrániť dezinformovanosť o fungovaní Európskeho parlamentu. Táto aktivita vniesla do výučby nádych diskusie a kritického myslenia, formovanie vlastných názorov, ich obhajovanie a argumentovanie. Za ten čas sme dokázali zladiť všetky tieto atribúty a to považujeme za jeden z najväčších prínosov. Každý jeden študent vložil do tejto aktivity kúsok seba ,čo vytvorilo priaznivé podmienky na živé debaty, dokonca až polemiky . Slávnostnému otvoreniu zasadnutia predchádzalo dôstojné vypočutie si  hymny Európskej únie. Študenti reprezentovali 25 delegácií z krajín Európskej únie. Delegáti pracovali vo výboroch a riešili problematiku: Problém najmenej rozvinutých okresov, podpora tvorby pracovných miest a rozvoj trhu práce, predaj a využívanie  geneticky modifikovaných potravín a krmív. Dokáže sa Európa postarať o svoju bezpečnosť? Je zabezpečená bezpečnosť 500 miliónov Európanov? Zníženie sankcii EÚ voči Rusku ? Sankcie za odmietnutých utečencov ? Rezolúcia na ochranu manželstva a rodiny pre všetky členské štáty ? Všetky hore uvedené časti viedli k jednému cieľu a tým je oboznámenie s prácou Európskeho parlamentu. Takéto „hry na poslancov“ umožňujú naučiť sa stáť si pevne za svojím názorom , a pritom ponúkajú nové uhly pohľadov na vec , čo je v dnešnom svete veľmi dôležité.

11 november

Futsal dievčat

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

Futbal a futsal už dávno nie doménou mužov, to potvrdzujú aj dievčatá z nášho cirkevného gymnázia svojimi výkonmi na ihriskách. V dňoch 25. októbra a 10. novembra tohto roku sa predstavili na turnajoch v základnom a regionálnom kole v rámci dlhodobých športových súťaží práve vo futsale. Obsadili na týchto turnajoch  2. a 3. miesto. Teší nás tento úspech a veríme, že dievčatá nás vzhľadom na zloženie mužstva (Bajuszová Vanesa, Belková Viktória, Jurková Monika, Petrová Michaela, Nízka Veronika- z prvého ročníka, Ferenčíková Barbora, Pasztorová Petra, Žaludeková Ema- druháčky, Magdaléna Oravkinová, Simona Žaludeková – 3. roč.) milo prekvapia dobrým umiestnením aj na ďalších futsalových turnajoch. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ďalšie športové úspechy. 

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964