cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

Dňa 5.5.2016 sa študenti 3. a 2. ročníka nášho gymnázia zúčastnili interaktívnej výstavy s názvom: Kto bude ďalší ? Výstavu  pripravila Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pod vedením didaktičky PaedDr. Alžbety Bojkovej PhD., pri príležitosti  dňa  víťazstva nad fašizmom. Zvonárska ulica v Košiciach sa premenila na dobovú ulicu zo 40. rokov. Hlavným cieľom výstavy bol rozvoj kritického myslenia u mladých ľudí, ktorí prostredníctvom pripravených aktivít zistili, že témy ako fašizmus, extrémizmus a holokaust sú citlivé a prítomné v našej spoločnosti aj dnes. Jedinečnosť výstavy spočívala v tom, že naši študenti mohli zažiť vtedajšiu atmosféru, ale aj ponurý osud židovského obyvateľstva zachytený na dobových fotografiách, dobovej tlače  či prostredníctvom rekvizít.

Naši talentovaní recitátori potvrdili svoje nadanie aj v krajskej súťaži v prednese poézie a prózy, tvorbe divadiel poézie a detských recitačných kolektívov KSK - 22. Metamorfózy slova, v rámci 62. Hviezdoslavovho Kubína, ktoré organizovalo Zemplínske osvetové stredisko Michalovce 4. mája 2016. Monika Puciová získala diplom za dramaturgiu v IV. kategórii v prednese poézie a ešte krajší výsledok dosiahol Štefan Puci, ktorý obsadil  3. miesto v IV. kategórii v prednese prózy. Sú to mimoriadne cenné úspechy, pretože konkurencia z umelecky zameraných škôl je naozaj veľká. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nielen našej školy ale aj celého okresu.

04 máj

Naši hádzanári nadviazali na úspešne vystúpenie na krajskom kole a z regionálneho finále VII. ročníka  dlhodobej športovej súťaže v hádzanej chlapcov, ktoré sa uskutočnilo 4. mája 2016 v mestskej športovej hale v Trebišove, si odniesli I. miesto. Svojich súperov  z ďalších stredných škôl (Gymnázium Trebišov, Gymnázium P. Horova, Michalovce, SOŠ technická, Michalovce) prevýšili športovým majstrovstvom a zaslúžene zvíťazili. Odmenou je im účasť na krajskej  športovej olympiáde stredných škôl KSK, ktorá by sa mala uskutočniť 7. júna 2016 v Košiciach, kde zároveň vyvrcholia súboje o celkové prvenstvá v ostatných kolektívnych a individuálnych disciplínach. Chlapcom želáme, aby sa od nich neodklonila športová šťastena a aby svoju dlhodobo dobrú formu pretavili do celkového víťazstva.   

02 máj

30. apríla 2016 aj žiaci nášho gymnázia uvítali možnosť absolvovať cyklotúru s Vladykom Milanom po vytýčenej trase v našom regióne . Dopravná polícia aj zabezpečovacie vozy plnili svoje úlohy na jednotku a všetci účastníci prežili príjemný deň naplnený nielen fyzickou námahou, ale aj duchovným povzbudením a mnohými podnetnými rozhovormi. Nás na cirkevnom gymnáziu trocha mrzelo, že sa nám nepodarilo vytvoriť vlastné družstvo, ale pohľad na účastníkov z jednotlivých farností nás upokojil. Skoro všade sme mali našich žiakov, ktorí tak dokázali, že vytvorenie jednotného spoločenstva prostredníctvom športu im nie je cudzie.

Priložená fotodokumentácia: Matej Molčányi   

Chlapci Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov  na krajskom kole v hádzanej nesklamali. Výborne reprezentovali svoju školu, okres a zriaďovateľa.  Hádzanárska hala utorok 19. 4.  2016  v Košiciach bola dejiskom ich kvalitných športových výkonov, keď do poslednej sekundy finálového stretnutia siahali na celkové  víťazstvo.  Len menšia skúsenosť,  užší káder a šťastena naklonila výhru v pomere 18:21 na stranu Športového gymnázia Košice. Okrem 2. miesta na krajskom kole si svojimi predvedenými výkonmi vybojovali zároveň aj 2. miesto  na  turnaji  „Memoriál Jaroslava Papiernika“.   O tento úspech sa zaslúžili: Patrik Vagaský (4. roč.), Radoslav Giba, Jakub Seman, Ondrej Megela, Adam Obrin, Peter Girman, Gabriel Vereš, Dávid Leško, Miloš Uriga (všetci 2. roč. ) a Dávid Bók (1. roč. ). Chlapcom ďakujeme, zároveň gratulujeme a spoločne dúfame, že vzhľadom na zloženie družstva, ktoré tvoria skoro výlučne druháci, si  už nasledujúci rok  splnia sen o postupe na celoslovenské kolo. 

15 apríl

Prinášame krátky pohľad na  prácu v rámci SOČ - žiačky cirkevného gymnázia Soni Mrázovej  „Periodická tabuľka prvkov ako hra“. Podľa slov autorky „samotná práca spočíva v zaujímavom prepojení materiálnej didaktickej pomôcky s didaktickými hrami. Celá inšpirácia sa ukrýva vo výrokoch „Škola hrou“ a  „ Opakovanie je matkou múdrosti“ , ktorých autorom je Ján Amos Komenský, učiteľ národov.  Z toho priamo  vyplývajú ciele súvisiace  so zvýšením aktivity, záujmu či motivácie, no predovšetkým s vylepšením postavenia chémie v rebríčku obľúbených predmetov medzi žiakmi. Súčasťou praktickej časti sú okrem samotnej realizácie obidvoch zložiek spomínaných vyššie aj vyučovacie hodiny, ktoré sme mali možnosť uskutočniť. Mali podobu súťaže, pričom jednotlivé kolá predstavovali rôzne hry. Na konci sa sčítali body a určil sa víťaz. Výsledky iných autorov o tom, ako žiaci túžia  po vedomostiach , ako sa v nich dá prebudiť aktivita a motivácia nie sú  výmyslom . To všetko sme mali možnosť pozorovať na našich hodinách . Skutočne sme videli ich snahu dopracovať sa k rozširujúcim informáciám, ktorý vyplýval zo záujmu či osobité myšlienkové pochody vedúce k vyriešeniu problémov . Veľkým plusom bola aj tvorivosť, lepšia  spolupráca, komunikácia, rozhodovanie a zodpovednosť v každom  tíme. Na záver  úprimné ďakujem patrí konzultujúcej profesorke, žiakom, ktorí naše ciele pretvorili do reálnej podoby a pravdaže všetkým , ktorí sa na tejto práci priamo či nepriamo podieľali. „

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964