cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej
11 november

Futsal dievčat

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

Futbal a futsal už dávno nie doménou mužov, to potvrdzujú aj dievčatá z nášho cirkevného gymnázia svojimi výkonmi na ihriskách. V dňoch 25. októbra a 10. novembra tohto roku sa predstavili na turnajoch v základnom a regionálnom kole v rámci dlhodobých športových súťaží práve vo futsale. Obsadili na týchto turnajoch  2. a 3. miesto. Teší nás tento úspech a veríme, že dievčatá nás vzhľadom na zloženie mužstva (Bajuszová Vanesa, Belková Viktória, Jurková Monika, Petrová Michaela, Nízka Veronika- z prvého ročníka, Ferenčíková Barbora, Pasztorová Petra, Žaludeková Ema- druháčky, Magdaléna Oravkinová, Simona Žaludeková – 3. roč.) milo prekvapia dobrým umiestnením aj na ďalších futsalových turnajoch. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ďalšie športové úspechy. 

07 november

V piatok 4. novembra 2016 sme mali slávnostnejšiu svätú liturgiu, súčasťou ktorej bola milá udalosť -  posväcovanie maturitných krížikov so zelenými stužkami nádeje. Krížiky a stužky, ktoré dávajú na známosť, že sme skoro dospelí, ale znamenajú  aj určitú zodpovednosť. Túto skutočnosť uviedol v svojej homílii duchovný správca školy o. Milan Diheneščík. Pokračoval  uvedením viacerých  príkladov ako zaujať správny postoj k očakávaným radostným udalostiam, ale aj viacerým povinnostiam zo strany nás -  budúcich maturantov. Boli to myšlienky, kde sa prelínalo povzbudenie, odvaha i realita, len aby sme si uvedomili  dôležitosť nasledujúcich pár mesiacov z pohľadu nášho ďalšieho smerovania. Pripomenul dôležitosť vedomostí, ale aj silu modlitby. Nás nesmierne teší, že liturgia bola obohatená aj o účasť zástupcov rodičov pri oltári – o. Petra Bombára, o. Slavomíra Čekana a o. Dávida Zorvana. Takto spoločne sme vykročili už na konečnú cestu k príprave na úspešné ukončenie nášho štúdia na cirkevnom gymnáziu.    

04 november

Burza informácií

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

Vo štvrtok 3. novembra 2016 sa na pôde MsKS v Trebišove pod gesciou ÚPSVaR v Trebišove uskutočnila Burza informácií, tzv. workshop o možnostiach štúdia na stredných školách v nasledujúcom školskom roku 2017/2018.

Akcia bola prioritne určená žiakom 9. ročníkov základných škôl v našom regióne. Naše gymnázium na nej zastupovali pod vedením výchovnej poradkyne Dr. Klaudie Horňákovej a Mgr. Dávida Dzamu študenti všetkých ročníkov (Monika Puciová, Simona Žaludeková, Soňa Mrázová, Megi Oravkinová, Ondrej Megela, Timea Kašeľáková,Kristián Uličný, Jožko Andrej, Števko Puci, študenti 2.roč. zapojení do projektu EUROSCOLA 2017 a 1.roč. Lydka Oravkinová, Christofér Horňák a Jakub Bodnár), ktorí z pohľadu žiaka prezentovali výchovno-vzdelávací proces, školské a mimoškolské aktivity ako aj realizované projekty a činnosti na podporu osobného rastu každého žiaka.

Naše gymnázium predstavilo na tomto podujatí aktivity, ktoré realizuje v rámci projektu  Euroscola 2017. Budúcim študentom stredných škôl náš projektový tím Euroscoly predstavil rozmanité aktivity na tému: ,,Potrebujeme viac alebo menej Európy? V čom viac, v čom menej?“  Študenti v tíme sa rozdelili do štyroch skupín s rozličnou úlohou . Prvá aktivita oboznamovala účastníkov s projektom „Euroscola“ pod názvom ,,Rozhádzaná únia“, cieľom ktorej bolo, správne zložiť mapu Európskej únie a priblížiť jej geografické pomery. Správne usporiadanie prinieslo súťažiacim sladkú odmenu v podobe muffinu, ktoré upiekol študent 3. ročníka Jakub Seman( boli fantasticke:). Budúci študenti stredných škôl  sa najprv museli popasovať s názvami štátov a ich hlavnými mestami na slepej mape. V druhej aktivite sa s názvom " Vlajky" naši študenti priblížili členské štáty EU pomocou príslušnej vlajky krajiny. Na záver sme sa vrátili v čase a preskúmali históriu a zaujímavosti EÚ prostredníctvom aktivít ,,Ťahaj a vyhraj“ a ,,Veselé európske človeče, nehnevaj sa! “. Náš workshop sme ukončili  vyplňovaním dotazníka, ktorý zisťoval názory a vnímanie ľudí na tému vstup SR do EÚ rovnako , či  rozhodnutia Európskeho parlamentu môžu ovplyvniť a vplývať na náš život. Skvelá atmosféra vzájomnej diskusie len dokazuje, že informácie sa dajú podávať aj takýmto zaujímavým a efektívnym spôsobom.  A v konečnom dôsledku sme veľmi radi , že sme dokázali čo najlepšie a najjednoduchšie priblížiť činnosť a fungovanie EÚ a jej hlavnej inštitúcie -  Európskeho parlamentu.

02 november

26. októbra sme medzi nás, študentov CGYMTV, oficiálne prijali naše nové prváčence a nových profesorov . Imatrikulácia sa niesla v duchu odovzdávania prestížnych cien „Ján 2016“ . Privítali sme medzi sebou populárne hudobné skupiny ako Škola rapu , ktorá nám svojou najnovšou skladbou (26.10.2016) prezradila ,ako to na našom gymku chodí a lásku svojej triednej profesorke vyznali speváci v skupine s názvom Gipsy Jesus. Tento večer bol dokonca edukatívny, zamýšľali sme sa nad vznikom nových slov skladaním a dospeli sme k pojmom  ako applepen či pen pineapple .Nechýbali aj domáce či zahraničné celebrity. Pani Gizka nás rozcítila dojímavým príbehom zdôrazňujúci dôležitú rolu otca v rodine. V sprievode dvoch šarmantných gitaristiek nám Helenka Vondráčková predviedla svoje spevácke a tanečné nadanie. Jána 2016 ukončil pomádový tanec Sandy a Dannyho.Napokon za bohatý a zábavný program patrí veľká vďaka tretiakom a v neposlednom rade aj úžasnému publiku.

Organizačný výbor 

20 október

Dňa 19. 10. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo v bedmintone stredných škôl v kategórii dievčat a chlapcov. Naše cirkevné gymnázium reprezentovali žiaci 2. ročníka - Ema Žaludeková, Barbora Ferenčíková, Dávid Rinik a Benjamín Ančočik. Po striedavých výkonoch obe družstvá obsadili zhodne 3. miesta. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

07 október

Piatok 7. október 2016  bol dňom, keď si  v mestskom parku v Trebišove zmerali sily chlapci  a dievčatá stredných škôl v okresnom  kole v cezpoľnom behu. Reprezentantom  našej školy sa podarilo obsadiť medailové umiestnenia.

V kategórii družstiev si obidve naše družstvá vybojovali zhodne 2. miesta. Potešilo víťazstvo Michaely Petrovej a 3. miesto Radoslava Gibu v súťaži jednotlivcov. Družstvo dievčat okrem víťazky tvorili Vanesa Bajuszová a Viktória Belková. U chlapcov to zase boli ešte Ondrej Megela a Samuel Soták.
K dosiahnutému úspechu všetkým  našim reprezentantom  blahoželáme!

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964