cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej
25 máj

23. mája sme mali možnosť vyskúšať si , ako prebiehajú prednášky, cvičenia či laboratórne merania  z pohľadu samotných študentov v rámci podujatia , ktoré organizovala Prírodovedecká fakulta UPJŠ. Chlapci 2. ročníka Miloš Uriga, Ondrej Marcinčák, Rudolf Hajdu a Jozef Andrej boli z témy „Tvorba hry pre mierne pokročilých programátorov“  nadšení a zo samotnej aktivity ešte viac . Ďalšia skupinka  má takisto pozitívne ohlasy na prednášku „Naučte sa prezentovať“. Okrem toho, že sa dozvedeli mnoho praktických informácií o soft skills ,mali ich možnosť priamo využiť aj v praxi pred porotou a publikom. Soňa Mrázová a Simona  Žaludeková svoju prácu na tému „Význam pravopisu SJ v modernej komunikácii“ obhájili skvele, podobne aj Viktória Vyhnalová  tému „Hudba“. Magdaléna Oravkinová výber prednášky „Úvod do Einsteinovej teórie relativity“  neľutuje . Vďaka nej získala nový uhol pohľadu na fyziku , ktorej sa chce venovať aj v budúcnosti. Podobne  aj žiaci Kristián Ranič, Monika Horváthová, Kristína Haľková (2.ročník) a žiaci 3.ročníka Tomáš Kazimír a Dušan Grajcár absolvujúci prednášku na tému „Fyzika na mobilných zariadeniach“ si rozšírili svoje vedomosti. Katarína Michalková a Eva Kovaľová sa zúčastnili prednášky  „Svetlo ako zdroj energie pre rastliny“. 

Na záver celý deň hodnotíme ako veľmi obohacujúci, a určite by sme si ho zopakovali ešte  skôr, ako sa staneme študentmi vysokých škôl.

Autor :Soňa Mrázová ( 2.ročník) 

16 máj

Tak trocha symbolický 13. máj 2016 bol oficiálne posledným vyučovacím dňom našich končiacich tried štvrtého ročníka. Slávnostné chvíle posledného dňa v škole ozvláštnila atmosféra, na príprave ktorej sa podieľali hlavne študenti 3. ročníka svojím programom a malým občerstvením. Krátko na to sa k slovu dostali aj lúčiaci sa maturanti  prostredníctvom tradičnej obchôdzky po škole s gitarou a piesňami. Vyvrcholenie tohto významného dňa však predstavovala slávnostná liturgia v gréckokatolíckom chráme Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky v Trebišove, ktorú viedol košický eparcha, vladyka Milan. Dojemné a poučné boli slová kázne z jeho úst, ktoré sa dotýkali uvedomovania si pravých hodnôt života, ktorý pred maturantmi otvára svoju náruč. Svojimi slovami vyvolal silné emócie, ktoré v dušiach prítomných vytvárali pomyselné značky na púti životom, to ako ich dokážu používať ukáže len čas. Po liturgii bola krátka rozlúčka a ocenenie najúspešnejších žiakov prevedené riaditeľom  školy, ako aj poďakovanie zo strany maturantov svojim spolužiakom a pedagogickému zboru cirkevného gymnázia.

Milé ukončenie samotnej  rozlúčky bolo po spoločnom slávnostnom  obede.  Osobné  podanie rúk  vladyku Milana s každým prítomným žiakom bolo spojené so želaním úspešného zvládnutia skúšky dospelosti ako  aj želaním osobných úspechov v budúcom živote. 

Fotodokumentácia: Michal Keruľ - Kmec

13 máj

11. mája sa uskutočnilo územné kolo družstiev prvej pomoci mladých Slovenského červeného kríža. Súťaže sa zúčastnili súťažiaci zo šiestich stredných škôl okresu Trebišov. Našu školu reprezentovali súťažiaci v dvoch družstvách pod vedením Mgr. Anežky Frankovej a obidve veľmi úspešne.

Víťazné družstvo v zložení : Marianna Vašková, Miroslava Nechtilová, Stanislava Jacková, Slávka Kutná, Viktória Eliášová, Alexandra Bombárová.

Družstvo, ktoré obsadilo tretie miesto vytvorili: Tomáš Kazimír, Magdaléna Prosbová, Benjamín Ančočik, Samuel Dávid Bombár, Benjamín Demko a Cyril Keruľ-Kmec,

K dosiahnutému výsledku všetkým súťažiacim blahoželáme a osobitne ďakujeme členom víťazného družstva za vzornú reprezentáciu školy!

Výsledky prijímacích skúšok za 1. a 2. termín si overíte kliknutím na nižšie uvedený link:

Oznamujeme úspešným a prijatým uchádzačom o štúdium na cirkevnom gymnáziu, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční zajtra, 13.5.2016 od 8.00 hod. v kancelárii riaditeľa školy.

http://prijimacky.cgymtv.edu.sk/module/prijimacky/

 

Dňa 5.5.2016 sa študenti 3. a 2. ročníka nášho gymnázia zúčastnili interaktívnej výstavy s názvom: Kto bude ďalší ? Výstavu  pripravila Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pod vedením didaktičky PaedDr. Alžbety Bojkovej PhD., pri príležitosti  dňa  víťazstva nad fašizmom. Zvonárska ulica v Košiciach sa premenila na dobovú ulicu zo 40. rokov. Hlavným cieľom výstavy bol rozvoj kritického myslenia u mladých ľudí, ktorí prostredníctvom pripravených aktivít zistili, že témy ako fašizmus, extrémizmus a holokaust sú citlivé a prítomné v našej spoločnosti aj dnes. Jedinečnosť výstavy spočívala v tom, že naši študenti mohli zažiť vtedajšiu atmosféru, ale aj ponurý osud židovského obyvateľstva zachytený na dobových fotografiách, dobovej tlače  či prostredníctvom rekvizít.

Naši talentovaní recitátori potvrdili svoje nadanie aj v krajskej súťaži v prednese poézie a prózy, tvorbe divadiel poézie a detských recitačných kolektívov KSK - 22. Metamorfózy slova, v rámci 62. Hviezdoslavovho Kubína, ktoré organizovalo Zemplínske osvetové stredisko Michalovce 4. mája 2016. Monika Puciová získala diplom za dramaturgiu v IV. kategórii v prednese poézie a ešte krajší výsledok dosiahol Štefan Puci, ktorý obsadil  3. miesto v IV. kategórii v prednese prózy. Sú to mimoriadne cenné úspechy, pretože konkurencia z umelecky zameraných škôl je naozaj veľká. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nielen našej školy ale aj celého okresu.

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964