cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej
22 marec

Chýbalo naozaj málo a dostali by sme sa do bojov o majstra Slovenska v hádzanej chlapcov stredných škôl.

Športová hala v Trebišove bola 7.3.2018 dejiskom okresného kola v hádzanej pre tento školský rok. Naši chlapci potvrdili svoje kvality, výbornou hrou a kolektívným výkonom napriek nepriaznivému vývoju vo finále získali zaslúžene I. miesto. Finálový zápas proti Gymnáziu Trebišov bol naozajstným vyvrcholením turnaja nielen po športovej stránke, ale aj mužným, ale korektným spôsom boja obidvoch družstiev bez zákerných zákrokov.

1. miesto na okresnom kole nás opravňovalo k účasti  na krajskom kole. To sa uskutočnilo 20.3.2018 v Košiciach za účasti 9 stredných škôl. Napriek víťazstvu v skupine sa nám nepodarilo získať konečné prvenstvo, keď sme nestačili v prvom finálovom stretnutí na športové gymnázium a prehrali sme o jeden gól. Druhý finálový zápas s hadzanármi gymnázia z Poštovej v Košiciach sme nezvládli už psychicky, keď sa motivácia dostala z našej strany na bod mrazu. Veľká škoda, vedieť tak skôr ďalší vývoj turnaja, šanca na celkové víťazstvo žila, lebo športové gymnázium paradoxne prehralo práve s týmto súperom. Šport je nevyspytateľný a stále treba hrať naplno. Veríme že  to bude pre našich  hadzanárov dobrým  ponaučením do ich ďalšej športovek kariéry.     

Chlapcom (Benjamín Ančočik, Dávid Bók - obaja  3. roč., Jakub Seman, Ondrej Megela, RadoslavGiba, Adam Obrin, Peter Girman, Gabriel Vereš, Miloš Uriga - všetci 4.roč. a v krajskom kole pribudli aj Benjamín Demko  a Dávid Leško) za predvedené výkony a reprezentáciu školy ďakujeme a želáme ešte veľa osobných aj športových úspechov.  

V posledných troch ročníkoch krajského kola Olympiády ľudských práv stredných škôl získali prvenstvo zástupcovia len  jednej  školy – Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov. Víťazstvo teda od XVIII. ročníka putuje vďaka našim talentovaným žiakom Mirke Nechtilovej(bývala absolventka) a Jozefovi Andrejovi do Trebišova. Hodiny spoločnej usilovnej činnosti a odborných  konzultácii nášho študenta Jozefa a gestora pre túto súťaž PaedDr. Dávida Dzamu priniesli svoje ovocie a Jozef ohbhájil minuloročné prvenstvo. Okrem postupu na celoslovenské kolo potešil víťaza aj bonus navyše – navšteva sídla OSN v Ženeve. Obidvom ďakujeme za skvelú reprezentáciu, úprimne blahoželáme  a veríme v úspech aj na celoslovenskej úrovni.     

Spevaví študenti nášho gymnázia od počiatku sa zúčastňujú na tejto súťaži, ktorá je stanovená pre katolícke gymnázia a stredné školy.  Prebieha v štyroch kategóriách – I. náboženská pieseň (sólo), II. ľudová pieseň (sólo), III. moderná pieseň  (sólo), IV. duá.  

Dňa 21. 11. 2017 bol už 14. ročník, ktorý slávnostne otvoril Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a zároveň slávil sv. omšu v kostole uršulínok. Po slávnosti všetkých súťažiacich povzbudil k úspešným výkonom a k tomu im udelil arcibiskupské požehnanie.

Postupne sme sa presunuli do priestorov Historickej radnice, kde nás čakal uvítací tím a ďalšie inštrukcie. Zistili sme poradie súťažných vystúpení, zasadli na svoje miesta, čakali na pozvanie jednotlivých interpretov a sledovali ich výkony. Každý zo súťažiacich mal veľmi dobre prepravený šansón a samozrejme aj naše študentky Dominika a Sofia  nás nenechali v blamáži.

Po krátkej prestávke prišla rada na vyhlásenie výsledkov súťaže a oceňovanie, ktoré sme s napätím očakávali. To všetko  na starosti mala odborná porota, ktorá sledovala každého súťažiaceho.  Medzi niekoľkými víťazmi šťastie sa usmialo aj na nás, keď sme počuli oznam:  „Druhé miesto v náboženskej piesni sa udeľuje Sofii Zorvanovej s piesňou Mária Magdaléna  -  prosím ťa, odpusť mi“. Zavládol veľký potlesk a radosť všetkých prítomných. Po prevzatí diplomu, ocenení a gratuláciách  všetci účastníci sa presunuli na spoločný obed.

Víťazke Sofii Zorvanovej srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v nasledujúcich súťažiach. Dominike, Benjamínovi a Timejke ďakujeme za pekné prezentovanie nášho gymnázia.

Tešíme sa opäť o rok.

Autor článku: sr. Šebastiána

Vynikajúcu správu nám prinieslo posledné hodnotenie škôl na celoslovenskej úrovni.  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v tomto roku už po tretíkrát poslal stredným školám informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry (SJL).

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice  podľa tohto nezávislého hodnotenia poskytlo pridanú hodnotu vo vzdelávaní z uvedeného predmetu nad úrovňou očakávania. Naša škola, ako jedna z 539 slovenských stredných škôl, tak získala ďalšie externé hodnotenie, ktoré predstavuje príspevok školy ku vzdelávaniu žiakov z povinného maturitného predmetu SJL. Dozvedeli sme sa, že príspevok ku vzdelávaniu našich žiakov bol počas štyroch rokov ich vzdelávania na našom cirkevnom gymnáziu ako sme už uviedli „nad úrovňou očakávania“. Pridaná hodnota bola spracovaná na základe dát za tri ročníky absolventov, ktorí ukončili našu strednú školu v rokoch 2015, 2016 a 2017. Dostali sme sa do vybranej skupiny 7 gymnázií na Slovensku, ktoré sa môžu tešiť zo známky najvyššej kvality počas hodnotených rokov. 

Dosiahnuté výsledky nás teda oprávňujú tvrdiť, že to nie vecou náhody, ale naopak dôsledkom systematickej a cielenej práce na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj kvalitným prepájaním  medzipredmetových či prierezových vzťahov a súvislostí všetkých   učiteľov našej cirkevnej školy. Toto ocenenie nás nesmierne teší, ale aj zaväzuje k pokračovaniu v náročnosti tak zo strany učiteľov ako aj žiakov. 

doplňujúce info:

http://www.tvnoviny.sk/domace/1888312_zoznam-25-strednych-skol-ktore-dokazu-naucit-viac-ako-sa-od-nich-ocakava 

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964