cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, 

pozývame Vás na celoškolské plenárne zasadnutie ZRPŠ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove, ktoré sa uskutoční 26.09.2017 o 16.00 hod. v spoločenských priestoroch cirkevného gymnázia.

Po skončení plenárneho zasadnutia (približne o 16.30) bude program pokračovať  triednymi aktívmi.

Tešíme sa na Vašu účasť.

05 september

Priestranstvo  pri gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove bolo dejiskom slávnostného otvorenia školského roka 2017/2018.  Tradične tak archijerejskou liturgiou  vstúpili do nového školského roka spoločne prítomní žiaci a zamestnanci  troch cirkevných škôl,  nachádzajúcich sa  území mesta Trebišov. Hlbokú pravdu  sprostredkoval vladyka Milan svojimi duchaplnými myšlienkami v homílii, keď opakovane zdôrazňoval význam vzdelávania nielen v odbornej, ale aj v duchovnej stránke, doplnené úprimnou prosbou, aby ponúkane možnosti vzdelania neostali na okraji záujmu ani jedného z prítomných  žiakov. Až samotný priebeh školského roka a dosiahnuté výsledky ukážu, ako poslucháči dokázali  naplniť tieto dobre mienené výzvy a prosby. Zaželajme si teda na prahu školského roka vzájomne veľa trpezlivosti, aby sa podarilo naplniť správne predsavzatia.  

Nový školský rok začíname 4.9.2017 (pondelok). Po prázdninách sa stretnete s triednymi profesormi o 9.00 hod. v budove školy CGYMTV. Nasledne školský rok zahájime  slávnostnou sv. liturgiou o 10.00 v chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove.  

Úspechy školy v biblických súťažiach zvýraznilo aj umiestnenie našich žiakov vo výtvarnej biblickej súťaži „Biblia očami detí a mládeže“ 2016/2017. Témou súťaže boli výjavy kníh, ktoré boli predmetom Biblickej olympiády. Naši mladí umelci v eparchiálnom kole v kategórii 6 získali pódiové umiestnenia.  Mária Ceľuchová (2.roč.) s   témou - Vezmite si Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla...  - získala  3.miesto. Úspešnejší bol Jakub Bodnár (1.roč.), ktorý so svojou výtvarnou prácou Daniel...vládal ťa tvoj Boh...zachránil od levov - získal druhé miesto nielen na eparchiálnom kole, ale rovnako aj na celoslovenskom kole 2.miesto(viď. úvodné foto). Obom našim nadaným výtvarníkom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme ešte veľa tvorivých nápadov.   

24 máj

V dňoch 17. a 18. mája 2017 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnil 16. ročník celoslovenského kola Biblickej olympiády (BO). Hlavným organizátorom bolo Katolícke pedagogické a katechetické centrum (KPKC) v spolupráci s DKÚ  Banskobystrickej diecézy. Naše dievčatá (Eva Kovaľová, Soňa Mrázová, Katarína Michalková) boli na čele v úlohách ako test, posolstvá či zápas o pravé hodnoty, slabšie bodové ohodnotenie mali v scénke, práci s obrazom a geografii. Celkové bodové ohodnotenie im prinieslo napokon 7. miesto. Krásna atmosféra, exkurzie spojené so zaujímavými prednáškami a nové priateľstvá dievčatá rozhodne obohatili. Dievčatám a sestre Šebastiáne, ktorá ich na súťaž pripravila srdečne gratulujeme.

24 máj

V pondelok 22. mája utorok 23. mája 2017 na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove prebehla  ústna forma internej časti maturitných skúšok pred komisiami z jednotlivých maturitných predmetov. Na škole pracovalo 11 predmetových komisii a to  zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka,  nemeckého jazyka, matematiky, geografie, občianskej náuky, chémie, biológie, fyziky, informatiky a dejepisu.  V týchto uvedených dňoch teda končiace ročníky pracovne ukončili svoju štvorročnú misiu na škole a čaká ich už skutočné  začlenenie do reality života. Blahoželáme našim už bývalým žiakom k úspešnému zvládnutiu poslednej najdôležitejšej prekážky na škole a zároveň im prajeme aby snáď najdlhšie prázdniny v doterajšom štúdiu využili na regeneráciu síl tak, aby s elánom a v plnom zdraví zvládali ďalšie povinnosti už na vysokých školách a v osobnom živote.

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964