24 máj

Ústne maturitné skúšky

Napísal(a) 

V pondelok 22. mája utorok 23. mája 2017 na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove prebehla  ústna forma internej časti maturitných skúšok pred komisiami z jednotlivých maturitných predmetov. Na škole pracovalo 11 predmetových komisii a to  zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka,  nemeckého jazyka, matematiky, geografie, občianskej náuky, chémie, biológie, fyziky, informatiky a dejepisu.  V týchto uvedených dňoch teda končiace ročníky pracovne ukončili svoju štvorročnú misiu na škole a čaká ich už skutočné  začlenenie do reality života. Blahoželáme našim už bývalým žiakom k úspešnému zvládnutiu poslednej najdôležitejšej prekážky na škole a zároveň im prajeme aby snáď najdlhšie prázdniny v doterajšom štúdiu využili na regeneráciu síl tak, aby s elánom a v plnom zdraví zvládali ďalšie povinnosti už na vysokých školách a v osobnom živote.

Čítať 533 krát
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964