Prinášame aktuálne informácie k výchovnému poradenstvu

12 október

Výchovná poradkyňa: PaedDr. Klaudia Horňáková
Konzultačné hodiny: streda: 6. a 7. vyučovacia hodina, príp. podľa dohody

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964