cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej
05 december

Piatok 5. decembra zavítal na našu školu sv. Mikuláš. Krátkym umeleckým pásmom a sladkou pozornosťou potešil každého žiaka a učiteľa školy, pričom svojou prítomnosťou predznamenal blížiaci sa vianočný čas.

Štvrtok 4. decembra sa naše gymnázium stalo cieľom cesty mnohých deviatakov základných škôl z celého trebišovského okresu. V rámci Dňa otvorených dverí sa spolu so svojimi učiteľmi a výchovnými poradcami mohli zoznámiť so školou, jej žiakmi a učiteľmi, spoznať výchovno-vzdelávací proces, realizované projekty a množstvo zaujímavostí, ktoré sa dozvedeli z rozprávania členov Žiackej školskej rady.

Pondelok 1. decembra sa vybraní žiaci našej školy pripojili k celosvetovému Dňu boja proti AIDS, ktorý si v Trebišove už tradične pripomíname spoločným sviečkovým pochodom. Organizátorom tohtoročnej akcie bol opäť Územný spolok SČK na čele s jeho predsedníčkou p. Libušou Babuľákovou v spolupráci s pedagógmi – koordinátormi prevencie jednotlivých škôl. Za našu školu túto iniciatívu zastrešuje Miestny spolok SČK a jeho predsedníčka Mgr. Anežka Franková.

Nenápadne, no to výraznejšie sa v silnej konkurencii nielen slovenského, ale aj európskeho a dokonca svetového in-line korčuľovania presadzuje žiak II.A a reprezentant Skating Clubu Košice Daniel Petro.
Koncom novembra reprezentoval Daniel Slovenskú republiku na pretekoch Wuyishan International Skating Festival v Šanhaji, odkiaľ nám priniesol niekoľko zaujímavých záberov.

Piatok 28. 11. 2014 sa krátko po vyučovaní uskutočnil odborný seminár pre žiakov končiaceho (štvrtého) ročníka, ktorý pripravili odborné zamestnankyne ÚPSVaR v Trebišove so zameraním na administratívne a vykonávacie postupy, ktoré čakajú žiakov po ukončení štúdia na strednej škole. Táto úspešná medziinštitucionálna spolupráca má za cieľ oboznamovať mladých ľudí s praktickými činnosťami, ktoré sú nevyhnutné pre pokračovanie v ďalšom štúdiu, resp. zamestnaní.

Štvrtok 27. novembra dosiahol výrazný úspech vo svojej literárnej tvorbe žiak IV.A Rastislav Marjov. Po minuloročnom premiérovom víťazstve si aj v tohtoročnom - už XXII. ročníku - autorskej súťaže Ruže mojej duše odniesol 1. miesto v kategórii stredných škôl. Rasťo, ktorého odborne pripravuje učiteľka literatúry PaedDr. Jaroslava Sabová, sa presadil v silnej konkurencii rovesníkov z celej oblasti Zemplína a potvrdil tak svoje veľké umelecké predpoklady.

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964