cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej
27 apríl

Na 37. ročníku celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore č. 17 Pedagogika, psychológia, sociológia získali 1. miesto naši študenti Daniel Tocik, Michaela Dušecinová  a kamarát z Gymnázia Trebišov Valér Vančo. Daniel bol hnacím motorom kolektívu a on sám  aj obhajoval prácu na spomenutej celoštátnej prehliadke, ktorá sa uskutočnila v kúpeľnom meste Piešťany v dňoch 22. – 24. 4. 2015. Prehliadky sa zúčastnila aj žiačka prvého ročníka Eva Kovaľová, ktorá skúsenosti z účasti na tejto úrovni určite zúročí v budúcnosti a dosiahne podobné úspechy.

Daniel spomína, ako vznikla myšlienka vytvoriť takúto prácu s názvom: „Pohľad, vidíme mi ich alebo oni vidia nás“. Tento projekt začal na hodine občianskej výchovy, konkrétne pri slove integrácia. Rozhodli sme sa, že sa pokúsime v našom okolí nájsť nejakú osobu, pri ktorej prebieha integrácia. A nemuseli sme hľadať dlho a ani ďaleko - takáto osoba je aj na našej škole, žiacka 3. ročníka Radka. Radka je zrakovo postihnutá osoba. Vypracovali sme sociálnu štúdiu, kde sme sa snažili rozobrať jej problémy, ale aj  jej integráciu a možnosť uplatnenia v bežnom kolektíve. Finálnym produktom našej štúdie je krátke video, ktoré naše zistenia a  údaje prezentuje perfektnou audiovizuálnou formou. Vo videu je taktiež zachytená aj budúcnosť technológii, ktorá je prepojená s Radkiným hendikepom. 

A nám už len zostáva zablahoželať k takému to významnému úspechu a poďakovať za vzornú reprezentáciu nielen školy, ale aj Trebišova a celého regiónu.

27 apríl

ROZHODUJ O EURÓPE

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

Akcia sa konala 14.4.2015 v areáli Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. Zišlo sa tam zhruba 30 študentov z rôznych škôl vrátane žiakov našej školy. Táto akcia sa skladala z viacerých častí. Najprv nás v krátkej prednáške oboznámili o Európskej únii a popritom sme odpovedali na rôzne otázky. Dozvedeli sme sa o veciach týkajúcich sa Európskej únie, ako funguje, kto v nej zasadá, ale aj niečo z jej histórie. Ak sme na otázky, ktoré nám prednášajúci kládli vedeli odpovedať dostali sme sladkú odmenu. Taktiež nás informovali o tom, čo ponúka Európska únia jej členským krajinám. V druhej časti sme v skupinách riešili dané problémy, na ktoré sme navrhovali riešenia. Riešili sme problémy na rôznych úrovniach a to mestských, krajských ale aj štátnych či európskych. Museli sme sa teda zamyslieť nad bežnými problémami a ponúkať riešenia, aké by podľa nás boli vhodné.  A v poslednej časti sme ako jednotlivci a zástupcovia štátu, ktorý nám určili, rozhodovali o sankciách pre Rusko. Podľa podkladov, ktoré nám prednášajúci udali, sme mali presadzovať záujmy jednotlivých štátov a vhodným spôsobom  vyriešiť otázku sankcií.  Za cirkevné gymnázium  sa podujatia zúčastnili žiaci 3. ročníka : Daniel Sikora, Ľubomír Seman, Štefan Keruľ - Kmec , Veronika Vargušková , Sára Kováčová, Simona Kolesárová a Jaroslava Balogová. 

Volejbalistky nášho cirkevného gymnázia sa zúčastnili okresného kola vo volejbale dievčat za školský rok 2014/2015. Po dobrých výkonoch obsadili 2. miesto. Vďaka im patrí za predvedené výkony a dobrú reprezentáciu školy.    

Nádejné recitátorky cirkevného gymnázia potvrdili svoju kvalitu a na spomenutej okresnej súťažnej prehliadke v prednese poézie a prózy získali prvé miesta. Vďaka patrí Dominike Maďarovej a Monike Puciovej. Srdečne blahoželáme. 

Žiačky školy sa úspešne zapojili aj do výtvarnej biblickej súťaže  „Biblia očami detí a mládeže“ pre školský rok 2014/2015. Konečné výsledky sme sa dozvedeli 16. apríla 2015 a veľmi nás potešil úspech našich žiačok – Márie Salkovej (1. miesto) a Radky Úporskej (3. miesto). Gratulujeme a ďakujeme.

Ako už tradične aj v tomto školskom roku 19. 3. 2015 prebehlo okresné kolo v biblickej olympiáde. Naše družstvo v zložení Miroslava Nechtilová, Patrícia Cmorová a Stanislava Jacková obsadilo 1. miesto a svoje znalosti z tejto oblasti dokazovalo aj na krajskom kole. Krajské kolo prebehlo 16. apríla a našim dievčatám sa podarilo získať pekné 2. miesto, ale ušla im miestenka na celoslovenské kolo. Dievčatám napriek tomu ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a dúfame, že na budúci rok dosiahnu ešte lepšie výsledky. 

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964