cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

Milý čitateľ,

práve sme sa vrátili zo slnečného juhu Talianska a mojím pôvodným zámerom bolo opísať projekt s názvom Triedna výmena (viď vyššie) klasickým spôsobom, teda ako vznikol, kam smeroval a ako sme ho zakončili práve začiatkom tohto mesiaca. Dojmy z tohto mimoriadneho podujatia Vám však predstavím bez dátumov a čísel, tak spontánne ako vznikli a dodnes pretrvávajú:

Strávili sme týždeň v kraji, kde sa ešte aj dnes recituje z Homéra.

Kráčali sme ulicami mesta, kde nepretržite posledných 5000 rokov blčí život civilizácií.

Rukami sme sa dotýkali kameňov stavieb, ktoré napriek času ostali ako nemí svedkovia slávnej antickej doby na svojich pôvodných miestach.

Obdivovali sme krajinu  ako knihu popísanú legendami o hrdinských víťazstvách aj prehrách.

Okúsili sme slanosť aj sladkosť. Slanosť spojenú s prírodnou krásou Iónskeho mora, ktoré nasycuje vzduch sviežosťou a k nemu pripájajúcu sa sladkosť plodov ovocia, ktoré tam vďaka ľudskému úsiliu lemuje takmer každú dostupnú cestu.

Zem je to naozaj štedrá a podnebie teplé, prívetivé a úplne prirodzene sa tieto vlastnosti odrážajú v  tvárach a srdciach ľudí, ktorých sme tam navštívili a stretli.

Ďakujeme všetkým naším talianskym priateľom, obzvlášť pani profesorke Marii Antoniette Violante, Giovanne Gorgoglione, pánovi riaditeľovi inštitútu  Pitagora v Montalbano Jonico a kolektívu učiteľov, ktorých sme spoznali. Nakoniec naša veľká vďaka za starostlivosť patrí rodinám študentov Liceo Clasicco v Nova Siri a hlavne Bohu, ktorý pre nás „všetko urobil vhodne na svoj čas“. (Kazateľ 3, 11)

Thlic. Petra Porubcová

https://drive.google.com/file/d/1PP8pM9vAKOoZs1h6VewY_Q5GMklTkd3y/view?usp=drive_web

05 október

eTwinning projekt

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

V dňoch 27. - 29.9. 2018 som sa spoločne s tromi učiteľkami zo Slovenska zúčastnil na medzinárodnom projekte. Tento projekt zastrešuje celospoločenskú spoluprácu medzi školami, ktoré sa pripravujú „on-line“ formou prostredníctvom výmeny informácii a zbieraním materiálov na rôzne témy v eTwinningu. Spoločne stretnutie zástupcov týchto škôl sa konalo v Nemecku, v malom mestečku Bad Honnef neďaleko mesta Bonn. Mesto Bonn sa preslávilo hlavne kvôli svetoznámemu skladateľovi Ludwig van Beethovenovi. Vďaka uvedenému projektu sa aj naša škola mala možnosť zapojiť do jednotlivých aktivít, kde sú účastné aj ďalšie krajiny ako Nemecko, Litva, Slovinsko, Maďarsko a Česko. Spomenuté krajiny zároveň tvoria našich partnerov pri vytváraní spoločného projektu. Veríme, že naša usilovnosť a práca na projekte nám prinesú výsledky a radosť pri výučbe nemeckého jazyka. Už spomínaný projekt je vedený v kombinácii nemeckého a materinského jazyka. Nesie názov „Weihnachtsgrüße“ ( vianočné pozdravy). Forma tohto projektu bude vedená výmenou vianočných pozdravov a prianí do iných partnerských krajín prostredníctvom pošty. V budúcnosti počítame aj s výmenným pobytom do uvedených partnerských krajín. Bližšie informácie našim žiakom s radosťou odovzdám.

Mgr. Dávid Mazár

01 október

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia našich žiakov,

pozývame Vás na celoškolské plenárne zasadnutie ZRPŠ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove, ktoré sa uskutoční 04.10.2018 o 16.00 v spoločenských priestoroch cirkevného gymnázia.

Po skončení plenárneho zasadnutia (približne o 16.30) bude pokračovať program triednymi aktívmi jednotlivých tried.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Udalosti z  posledných dní, ktoré mocne zasahujú do života nášho vladyku Milana, sa nás tiež hlboko dotkli. Vladyka Milan je človek otvoreného srdca a to dokazuje nielen svojimi slovami, ale aj prejavom. Keď medzi nás zavíta, nájde si chvíľku na takmer každého z nás. Pohladí slovom po duši, pohľadom, ale aj rukou. Tých menších vrúcne objíme, pobozká, požehná. Je to prirodzené a ľudské. A náš vladyka taký skutočne je – milostivý a milosrdný otec.

Nedovoľme, aby nás ktokoľvek presviedčal, že náš úprimný prejav lásky k blížnemu máme považovať za niečo nevhodné, či dokonca trestné.

Nižšie uverejňujeme aj stanovisko cirkevných škôl.

 

Vyhlásenie cirkevných škôl na podporu biskupa 
 
My, riaditelia škôl a školských zariadení spolu so svojimi zamestnancami dôrazne odmietame mediálne útoky na osobu biskupa Mons. Milana Chautura v súvislosti s kauzou údajného zneužívania maloletého dievčaťa. 
Sme znepokojení z hrubého a neľudského útoku médií, ktorý je postavený na základe vykonštruovaného obvinenia a nezohľadňuje doterajšie výsledky policajného vyšetrovania.    Jeho pravdivosť a opodstatnenosť nebola nijako preukázaná. Uvedomujeme si, aké ľahké        je pošpiniť česť a dobré meno človeka, a ako ťažko sa uskutočňuje náprava.  
Všetci riaditelia a zamestnanci cirkevného školstva na území Košickej eparchie týmto vyjadrujeme podporu svojmu biskupovi.  
 
Podpísaní riaditelia škôl a školských zariadení:
 
Mgr. Katarína Čintalová Cirkevná materská škola bl. b. Vasiľa Hopku, Michalovce 
PaedDr. Dana Lacková Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archanjela, Stanča 
Mgr. Mária Kokoruďová Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Košice 
Mgr. Marcela Lemešová Cirkevná spojená škola, Sečovce 
Mgr. Ľudmila Bumberová Cirkevná základná škola sv. Juraja, Trebišov  
RNDr. Slavomír Partila Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov 
Ing. Peter Koščo Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov 
ThLic. Marek Jeník Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice 
Mgr. Michal Tóth Exarchátne centrum voľného času a Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša, Streda nad Bodrogom   
PaedDr. Zsolt Szabó Eparchiálne centrum voľného času sv. Ondreja, Veľké Slemence 
PaedDr. ThLic. Peter Orenič Školský úrad Košickej eparchie 
 

Nový školský rok začíname 3.9.2018 (pondelok). Po prázdninách sa stretnete s triednymi profesormi a spolužiakmi o 8.30 hod. v budove školy Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove. Nasledne školský rok začneme  slávnostnou sv. liturgiou za účasti vladyku Milana o 10.00 hod. v chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove.

Tešíme sa na spoločné slávnostné zahájenie nového školského roka. 

13 jún

Exkurzia do Prahy

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

V dňoch 6.- 8.6.2018 sme sa my, študenti 2. ročníka, zúčastnili poznávacej exkurzie hlavného mesta Českej republiky. Počas 3 dní strávených v Prahe sme toho veľa zažili a videli .

Cestu sme začali ešte v utorok večer. Dorazili sme v skorých ranných hodinách. Po ubytovaní v penzióne Tara v centre mesta naše kroky viedli na Staromestské námestie, kde sme obdivovali krásu historických pamiatok, najmä Pražského orloja. Navštívili sme ikonické hračkárstvo Hamleys, ale aj najväčšie pražské Múzeum voskových figurín. Nenechali sme si ujsť ani nočnú prechádzku po meste, kedy nás z Karlovho mosta uchvátil pohľad na vysvietené Hradčany.

Druhý deň sme začali prehliadkou Národného pamätníka hrdinov Heydrichiády, kam sme sa dopravili metrom. Neskôr sme sa loďou preplavili do ZOO, v ktorej sme strávili väčšinu dňa.

Posledný deň bol venovaný návšteve Pražského hradu. Všetkých nás očaril svojou neopísateľnou atmosférou. Poobede ostal čas aj na nákupy na Václavskom námestí.

Unavení, ale spokojní a plní zážitkov, sme nastúpili do vlaku a vydali sa na cestu domov. Každému sa  návšteva „stovežatej“ Prahy náramne páčila , a preto veríme, že budeme mať príležitosť sa tam ešte niekedy vrátiť.

Zuzana Mrázová, 2.A

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964