cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej
20 október

Dňa 19. 10. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo v bedmintone stredných škôl v kategórii dievčat a chlapcov. Naše cirkevné gymnázium reprezentovali žiaci 2. ročníka - Ema Žaludeková, Barbora Ferenčíková, Dávid Rinik a Benjamín Ančočik. Po striedavých výkonoch obe družstvá obsadili zhodne 3. miesta. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

07 október

Piatok 7. október 2016  bol dňom, keď si  v mestskom parku v Trebišove zmerali sily chlapci  a dievčatá stredných škôl v okresnom  kole v cezpoľnom behu. Reprezentantom  našej školy sa podarilo obsadiť medailové umiestnenia.

V kategórii družstiev si obidve naše družstvá vybojovali zhodne 2. miesta. Potešilo víťazstvo Michaely Petrovej a 3. miesto Radoslava Gibu v súťaži jednotlivcov. Družstvo dievčat okrem víťazky tvorili Vanesa Bajuszová a Viktória Belková. U chlapcov to zase boli ešte Ondrej Megela a Samuel Soták.
K dosiahnutému úspechu všetkým  našim reprezentantom  blahoželáme!

04 október

V sobotu 1. 10. 2016 sa uskutočnilo metodicko-formačné stretnutie s programom fatimskej soboty v Klokočove určené  pedagogických a nepedagogických zamestnancov a žiakom cirkevných škôl a školských zariadení. Aj naše cirkevné gymnázium sa ho zúčastnilo a využilo možnosť duchovného stretnutia s ostatnými cirkevnými školami našej eparchie ako aj prezentácie školy. Stretnutie vyvrcholilo archijerejskou sv. liturgiou s molebenom k Presvätej Bohorodičke, kde vladyka Milan opäť zdôrazňoval úlohu učiteľov cirkevných škôl pri správnom  formovaní našich žiakov a upozorňoval na úskalia tohto dôležitého poslania. Jeho podnetné slová nás utvrdili o  opravdivom zmysle neľahkej práce dnešného učiteľa.

30 september

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

v utorok 4. októbra 2016 sa o 16.00 hod. uskutoční celoškolské plenárne zasadnutie ZRŠ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.

Po skončení plenárneho zasadnutia bude program pokračovať  triednymi aktívmi.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Začiatok  školského roka už klope na dvere. Práve preto informujeme žiakov našej školy a rodičov o ich činnosti.   V pondelok 5.9.2016 o 8:30 začínate vo svojich triedach. Po úvodných inštrukciách Vašich triednych profesorov sa všetci spolu presunieme do Chrámu Zosnutia Prevätej Bohorodičky, kde spolu so študentami Cirkevnej strednej odbornej školy a Cirkevnej základnej školy sv. Juraja  budeme o 10,00 hod. sláviť sv. liturgiu, ktorú bude slúžiť vladyka Milan Chautur. Na slávnostnú liturgiu srdečne pozývame všetkých rodičov a priateľov našej školy, aby sme spoločne vykročili do nového školskéh roka.

Stáva sa už tradíciou, že pred odchodom na dovolenky máme duchovnú obnovu. Tohto roku sme absolvovali  v dňoch 30. 6. – 1. 7. 2016 púť milosrdenstva do Poľska, keď sme navštívili z príležitosti roka milosrdenstva práve severných susedov,  kde sa chystá v priebehu mesiaca júl aj sám pápež František na Svetové dni mládeže. Cieľom našej púte boli aj niektoré z miest, ktoré pápež absolvuje . Na jednotlivých zastávkach ( Ludzmierz – Bazilika Matky Božej Ludzmierskej – Kráľovnej Podhalia, Wadovice – múzeum  Jána Pavla II. , susediaci farský kostol Panny Márie, kde bol poľsky pápež pokrstený, Kalwaria Zebrzydowska, Wieliczka, Wawelská katedrála, celým názvom Katedrálnabazilikasvätého Stanislava a svätého Václava a nakoniec Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewniki ) sme si uvedomili, že naplno platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť. Tieto majestátne budovy precitnuté hlbokým kresťanstvom v nás zanechali nezabudnuteľný dojem upevnený účasťou na svätých liturgiách a omšiach v jednotlivých chrámoch. Silným zážitkom bola osobná prítomnosť každého z nás na  korunke milosrdenstva v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva, z ktorého sa táto modlitba rozšírila do celého sveta. Pekným vyvrcholením našej púte bola svätá liturgia, ktorú odslúžili duchovní otcovia Dušan  a Tomáš v ukrajinskej kaplnke  ako poďakovanie za možnosť spoločne navštíviť tieto nádherné miesta. Naše poďakovanie patrí aj cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove, ktorá nás priala po tieto dva duchovne prežité dni medzi seba a tvorili sme jednotné spoločenstvo so spoločným cieľom – duchovne sa povzbudiť, aby sme mohli úspešnejšie zvládať nástrahy každodenných životných skúšok. 

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964