cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

Utorok 17. novembra sa uskutočnil Eparchiálny turnaj v stolnom tenise vo Vojčiciach. Po minuloročnom úspechu chlapcov sa tento rok darilo lepšie našim dievčatám, v podobe 1. a 3. miesta – Magdaléne Oravkinovej a Simone Žaludekovej (obe II. B trieda). Chlapci boli zastúpení vo väčšom počte, ale nepodarilo sa im dosiahnuť úspech, kvôli lepšie pripraveným protihráčom. Ďakujeme všetkým za reprezentáciu a k dosiahnutému úspechu dievčatám blahoželáme!

Sobotu 14. novembra  sa v Sečovciach uskutočnil 10. ročník eparchialného  volejbalového turnaj dievčat.

Turnaja sa zúčastnilo osem družstiev. Hralo sa v dvoch skupinách, v dvoch telocvičniach na ZŠ Obchodná v Sečovciach.  Naše dievčatá prešli celým turnajom bez zaváhania, keď vyhrali jednoznačne všetky svoje stretnutia v základnej skupine a následne aj v skupine o celkové umiestnenie. Dievčatá ďakujeme za predvedené  výkony, za výbornú reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov aj na ďalších športových podujatiach. 

16 november

Popísanie ikon

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

Duchovný otec Róbert Demko, ktorý nám ikony v našich priestoroch napísal, prijal pozvanie na liturgiu, ktorá sa uskutočnila 13. novembra,  aby zavŕšil svoje umelecké dielo aj stručným slovným vyjadrením, čo napísané ikony znázorňujú a akými očami sa my, laici máme na ne pozerať. Prinášame  v ďalšom texte  jeho slová a jeho pohľad na týchto 5 ikon, z ktorých tri ikony zobrazujú výjavy zo života sv. Jána Krstiteľa, patróna nášho gymnázia.

Ikony nie sú zobrazením reálneho sveta, preto vyžadujú „pôst očí", nepodstatné skutočnosti sa zobrazujú len symbolicky, napr. na zobrazenie lesa stačia dva-tri stromčeky.

1. Ikona - Neplač nado mnou Matka - zobrazuje mŕtveho Ježiša v Máriinom objatí. Texty vyjadrujú myšlienku aj tejto ikony hovoria: „Neplač nado mnou Matka, lebo, tak ako má vidíš mŕtveho, tak má uvidíš vzkrieseného". Ježiš zobrazený na tejto ikone je v pozícií spiaceho muža, ktorý sa zobudí do veľkonočného rána.

2. Ikona - Krst Ježiša Krista - Kristus zostupuje do vôd Jordánu, ničí toho, ktorý vládne vodám. Je to zjavenie sa najsv. Trojice - z neba zaznel Otcov hlas, nad Ježišom je holubica - symbol sv. Ducha. „Krstom mám byť krstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane"./ev. podľa Lukáša/. Krst  začína verejne účinkovanie Krista, tak ako aj v našom prípade. Naša úloha nie je nič iné ako hlásať evanjelium vhod i nevhod. Prítomnosť anjelov je prítomnosťou beztelesných mocnosti, ktoré stále sprevádzajú svojho Pána. Pri krste aj my dostávame svojho anjela „pošli mu svojho anjela..." modlí sa kňaz.

3. Ikona - Eucharistia - Kristus odetý v biskupskom rúchu stojaci pred prestolom na ktorom je čaša s vínom a chlieb/prosfora/- nás pozýva do spoločenstva s ním jediac Jeho telo a pijúc Jeho krv. Sv. Ján Zlatoústy hovorí : „Prijímajúc telo a krv Ježiša Krista sa naše vnútro má rozpáliť božím ohňom“.

4. Ikona - Narodenie sv. Jána Krstiteľa - dej sa odohráva vo vnútri domu, čo pripomína prehodený závoj cez budovy. Ústrednou postavou je sv. Alžbeta, ktorá bola zbavená hanby, Zachariaš neuveril, že Boh je schopný konať takéto divy, preto onemel. Aj v tejto ikone cítiť život, lebo to, čo bolo svetom odsúdené na zánik, ožilo.

5. Ikona - Sťatie hlavy Jána Krstiteľa- zdá sa, že ak zrno je vystavené dažďom, že nebude úroda a v skutočností to tak nebýva, lebo roľník je svedkom požehnanej žatvy. Hospodár berie nožík a orezáva zbytočné výhonky viniča, aby strapec bol čím väčší. Až budúcnosť ukáže aký účinok malo to poškodenie. V prípade Jána toto poškodenie malo cenu večností.

Po skončení liturgie nás otec Róbert ešte raz milo prekvapil, keď umožnil žiakom a zamestnancom školy  uctiť si poklonou relikvie sv. Jána Krstiteľa, patróna školy.  Otec Róbert veľká vďaka za Vašu neoceniteľnú prácu pri napísaní ikon i hodnotné slová.

Vynikajúci  výsledok v podobe víťazstva v kategórii náboženská pieseň na 12. ročníku speváckej súťaže stredoškolákov „Alžbetina ruža“ získala 12. Novembra 2015  žiačka II.A triedy Dominika Siváková. Na súťaži, ktorá sa každoročne teší veľkej pozornosti médií a odborníkov z hudobnej oblasti , sa zúčastnila aj žiačka I. ročníka Sofia Zorvanová  a Daniel Zorvan  ( III.roč.), ktorý obom súťažiacim robil hudobný doprovod. Gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. 

Za účasti vladyku Milana, riaditeľa Eparchiálneho školského úradu PaedDr. Petra Oreniča, ThLic., dekana trebišovskej farnosti Mgr. Dušana Semana, dekana sečovskej farnosti Mgr. Miroslava Pohára, ktorý zároveň zastupoval rodičov našich maturantov, ot.  duchovných správcov oboch trebišovských cirkevných stredných škôl, autora ikón v našej školskej kaplnke ot. Róberta Demka a samozrejme, tohtoročných maturantov, sa v stredu 4.novembra 2015 uskutočnila jedna z najvýznamnejších slávnosti školského roka – posväcovanie maturitných krížikov so zelenými stužkami, ktoré, ako uviedol vladyka vo svojej homílii, nie sú len symbolom nádeje, ale najmä cez kríž zosobňujú oporu v Kristovi, ktorú zvyčajne hľadáme vo svojich blízkych.

Trieda IV.A pod vedením tr. učiteľky  Mgr. Evy Šimkovej a IV.B pod vedením tr. učiteľky Mgr. Ľubice Kistyovej tak týmto symbolickým aktom odštartovali obdobie prípravy na ukončenie štúdia na strednej škole, ktoré už tradične vrcholí v mesiaci máj ústnou formou internej časti maturitnej skúšky.

Táto slávnosť bola o to výnimočnejšia, že prebiehala v priestoroch novovysvätenej školskej kaplnky, ktorej ot. Róbert Demko vpísal novú tvár ikonickými zobrazeniami za života patróna nášho cirkevného gymnázia, sv. Jána Krstiteľa.

Takto priestor školskej kaplnky dostáva typickejšiu tvár na slávenie spoločných sv. liturgii, ktorý našej škole ešte donedávna veľmi chýbal. Tešíme sa, že sa pomaly a postupne uskutočňuje jej dotváranie a s Božou pomocou a pomocou ľudí, ktorí sa o to pričiňujú, sa to aj podarí.

Foto: Michal Keruľ - Kmec

RNDr. Jana Partilová

28 október

20 rokov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.

V utorok 27.10.2015 si Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove pripomenulo 20 rokov od svojho vzniku.

Dvojciferné číslo v počte kňazov na archijerejskej sv. liturgii, ktorú slúžil vladyka Milan, Košický eparcha a ziaďovateľ  školy napovedalo, že tento deň bude výnimočný nielen pre aktuálnych študentov a zamestnancov školy, ale že cirkevné gymnázium nie je ľahostajné mnohým jej absolventom, rodičom, priaznivcom či partnerom školy. Vzácny dar, kalichovu súpravu, ktorú venovala  škole rodina Ing. Michala Majchera,  posvätil vladyka Milan práve na tejto sv. liturgii.

Program podujatia, sprievodné slovo, myšlienky rečníkov, a slávnostná akadémia pripravená a realizovaná študentmi školy sa  niesla v duchu zmysluplnosti a nádeje, ktorú sa snaží vniesť do života mladého človeka cirkevná škola.

Patrón školy sv. Ján Krstiteľ ako svetská osoba mal pohnutý osud, no v mnohom podobný ako oslavujúce gymnázium. Aj ono sa rodilo za neveriacich pohľadov ľudí, aby časť svojho života prežilo, podobne ako Ján na púšti, osamote,  očakávajúc opodstatnenosť svojej existencie. A aj keď život svätca preťala tragická udalosť, v prípade školy nesúcej jeho meno sa táto udalosť dá chápať ako prelomová, keďže na základe nej sa pohľad ľudí na vieru ako takú mení. Niečo podobné po 20 rokoch spoločenského začlenenia pociťuje aj osadenstvo Cirkevného gymnázia v Trebišove.

Motivické pásma herecky kvalitne naštudovaných príbehov na pozadí pohnutých ranokresťanských dejín s hudobnými a slovnými replikami, predčili očakávania a zanechali hlboký umelecký zážitok u všetkých zúčastnených.

Pocit spolupatričnosti a hrdosti na  svoju školu, napĺňal divákov v MsKS v Trebišove, kde sa konala slávnostná akadémia.  Program stretol s nevídaným ohlasom publika a aj širokej verejnosti. Herecké, spevácke a hudobné výkony protagonistov, študentov  školy, zanechali  v dušiach prítomných hostí hlboký umelecký dojem. Hudobno-dramatické pásmo k patrónovi školy a historické svedectvo z cyrilo-metodských čias nadčasovo prepájali minulosť a súčasnosť Cirkevného gymnázia. Informácie o bohatej zbierke projektových a mimoškolských aktivít, o úspechoch študentov pri reprezentácii školy na rôznych súťažiach, predmetových olympiádach a  v stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), boli všetkým zúčastneným ponúknuté v prezentačnej forme  medzi jednotlivými vystúpeniami. Za  v skutku obdivuhodné výkony si aktéri  slávnostnej akadémie vyslúžili od časti publika standing ovation.

Za krásny umelecký zážitok,  patrí veľká poklona a poďakovanie autorke a režisérke v jednej osobe – PaedDr. Jaroslave Sabovej, stredoškolskej profesorke  a samozrejme protagonistom, študentom Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa V Trebišove.

Oslavujúcemu cirkevnému gymnáziu prajeme všetko najlepšie, želáme mu ešte veľa takto nadaných študentov a veľa úspechov v ďalších rokoch.

RNDr. Jana Partilová

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964