cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej
29 november

... otvoríme pre Vás nielen pomyselné dvere, ale aj myseľ a hlavne srdce...

Tešíme sa na Vašu účasť

Cirkevní gymnazisti a učitelia

20 november

Vyspievaný úspech

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

Dňa 12. novembra 2018  Historická radnica na ul. Hlavná 59,  v Košiciach privítala milovníkov spevu a hudby  na 15. ročníku súťaže piesní katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Mladí  talentovaní speváci premenili všedný deň na sviatočný, keď obdarili divákov a poslucháčov hlbokými umeleckými zážitkami.

Bol to výnimočný deň aj pre našich študentov - Sofiu Zorvanovú a Samuela Bombára. Súťažili v  IV. kategórii =  duá a svojou gospelovou  piesňou oslovili odbornú porotu natoľko, že im udelila vzácne II. miesto. Živým  hudobným sprievodom ich dopĺňali Benjamín Ančočik a Dávid Rinik. 

Obom súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú prezentáciu našej školy.

                                   Sr. Šebastiána Vansačová

06 november

Každoročne sa na našej škole uskutočňuje imatrikulačný večierok, pri ktorom sa prváci, naši noví študenti, stávajú „oficiálnymi cirkevňákmi“. Tento rok sa imatrikulácia povýšila na nový level, o čo sa postarali študenti 3. ročníka. Dňa 29.10.2018 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove  uskutočnil vôbec prvý imatrikulačný ples Cirkevného gymnázia v Trebišove. S „krstom“ prvákov sme začali ešte vo štvrtok 25.októbra, kedy sa na jeden celý deň preobliekli za vidiečanov. Ples sa niesol v duchu slovenského folklóru. O zahájenie programu sa postaral folklórny súbor Ľeľija s nádherným vystúpením. Zábavný program, herecké výkony či napínavé súťaže tvorili prvú časť večera. Po slávnostnom prípitku sa zahájil ples plný elegancie a dobrej nálady. Chceme sa srdečne poďakovať sponzorom, rodičom, profesorom a všetkým tým , ktorí akokoľvek prispeli k realizácii tohto plesu.

Zuzana Mrázová, III.A

Milý čitateľ,

práve sme sa vrátili zo slnečného juhu Talianska a mojím pôvodným zámerom bolo opísať projekt s názvom Triedna výmena (viď vyššie) klasickým spôsobom, teda ako vznikol, kam smeroval a ako sme ho zakončili práve začiatkom tohto mesiaca. Dojmy z tohto mimoriadneho podujatia Vám však predstavím bez dátumov a čísel, tak spontánne ako vznikli a dodnes pretrvávajú:

Strávili sme týždeň v kraji, kde sa ešte aj dnes recituje z Homéra.

Kráčali sme ulicami mesta, kde nepretržite posledných 5000 rokov blčí život civilizácií.

Rukami sme sa dotýkali kameňov stavieb, ktoré napriek času ostali ako nemí svedkovia slávnej antickej doby na svojich pôvodných miestach.

Obdivovali sme krajinu  ako knihu popísanú legendami o hrdinských víťazstvách aj prehrách.

Okúsili sme slanosť aj sladkosť. Slanosť spojenú s prírodnou krásou Iónskeho mora, ktoré nasycuje vzduch sviežosťou a k nemu pripájajúcu sa sladkosť plodov ovocia, ktoré tam vďaka ľudskému úsiliu lemuje takmer každú dostupnú cestu.

Zem je to naozaj štedrá a podnebie teplé, prívetivé a úplne prirodzene sa tieto vlastnosti odrážajú v  tvárach a srdciach ľudí, ktorých sme tam navštívili a stretli.

Ďakujeme všetkým naším talianskym priateľom, obzvlášť pani profesorke Marii Antoniette Violante, Giovanne Gorgoglione, pánovi riaditeľovi inštitútu  Pitagora v Montalbano Jonico a kolektívu učiteľov, ktorých sme spoznali. Nakoniec naša veľká vďaka za starostlivosť patrí rodinám študentov Liceo Clasicco v Nova Siri a hlavne Bohu, ktorý pre nás „všetko urobil vhodne na svoj čas“. (Kazateľ 3, 11)

Thlic. Petra Porubcová

https://drive.google.com/file/d/1PP8pM9vAKOoZs1h6VewY_Q5GMklTkd3y/view?usp=drive_web

05 október

eTwinning projekt

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

V dňoch 27. - 29.9. 2018 som sa spoločne s tromi učiteľkami zo Slovenska zúčastnil na medzinárodnom projekte. Tento projekt zastrešuje celospoločenskú spoluprácu medzi školami, ktoré sa pripravujú „on-line“ formou prostredníctvom výmeny informácii a zbieraním materiálov na rôzne témy v eTwinningu. Spoločne stretnutie zástupcov týchto škôl sa konalo v Nemecku, v malom mestečku Bad Honnef neďaleko mesta Bonn. Mesto Bonn sa preslávilo hlavne kvôli svetoznámemu skladateľovi Ludwig van Beethovenovi. Vďaka uvedenému projektu sa aj naša škola mala možnosť zapojiť do jednotlivých aktivít, kde sú účastné aj ďalšie krajiny ako Nemecko, Litva, Slovinsko, Maďarsko a Česko. Spomenuté krajiny zároveň tvoria našich partnerov pri vytváraní spoločného projektu. Veríme, že naša usilovnosť a práca na projekte nám prinesú výsledky a radosť pri výučbe nemeckého jazyka. Už spomínaný projekt je vedený v kombinácii nemeckého a materinského jazyka. Nesie názov „Weihnachtsgrüße“ ( vianočné pozdravy). Forma tohto projektu bude vedená výmenou vianočných pozdravov a prianí do iných partnerských krajín prostredníctvom pošty. V budúcnosti počítame aj s výmenným pobytom do uvedených partnerských krajín. Bližšie informácie našim žiakom s radosťou odovzdám.

Mgr. Dávid Mazár

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964