cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

Čas prázdnin ubehol o niečo rýchlejšie ako sme očakávali a aj keď sa nám to pripadalo, akoby sme sa len včera rozišli, už je tu obdobie, počas ktorého budeme musieť všetci spoločne zvládnuť viac povinnosti.

A tak dňa 2. septembra 2015 sme slávnostnou archijerejskou liturgiou, ktorú celebroval Vladyka Milan Chautur, vstúpili do nového školského roka. Na priestranstve pri gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove boli prítomní zamestnanci a žiaci všetkých troch cirkevných škôl na území mesta Trebišov. Asi tisícke prítomných sa v úvode prihovoril riaditeľ Školského úradu Košickej eparchie, o. Peter Orenič ako aj traja riaditelia cirkevných škôl, ktorí privítali zamestnancov aj žiakov svojich škôl. Tento rok slávi Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa 20. výročie založenia, preto sa tejto škole venovala pri liturgii osobitná modlitba vďakyvzdania. Vladyka Milan vo svojej homílii povzbudil všetkých prítomných žiakov, aby si uvedomili význam vzdelávania, ktoré im otvorí cestu pre budúce uplatnenie. „Nie každý má takúto možnosť“, povedal Vladyka Milan, „pomyslite na deti v Afrike, alebo iných častiach sveta. Vy takúto možnosť vzdelania a systematickej prípravy pre budúce povolanie máte. Využite ju najlepšie ako viete.“

Vladyka povzbudil aj prítomných učiteľov i rodičov a osobitne privítal všetkých prvákov tak Základnej školy sv. Juraja, ako aj dvoch stredných škôl, Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta i Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.

Milí študenti!

Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2015/2016 na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove bude prebiehať v stredu 2. septembra 2015 s nasledovným programom:

8.00 - 8.30 - nástup do školy (privítanie triednymi učiteľmi)

8.30 - 9.15 - úvodné pokyny triednych učiteľov v triedach

9.20 - presun do gréckokatolíckeho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove

10.00 - svätá liturgia s vladykom Milanom, slávnostné otvorenie nového školského roka

11.15 - ukončenie prvého školského dňa

Ing. Peter Koščo

riaditeľ školy

03 júl

Hneď 2. júla sa zamestnanci cirkevného gymnázia zúčastnili duchovnej obnovy, aby po skončení náročného školského roka duchovne pookriali. Bolo to naozaj potrebné, lebo hektický záver školského roka bol namáhavý a vyžiadal si vynaloženie mnoho úsilia, tak fyzických ako aj psychických síl. Energiu bolo potrebné dočerpať a my sme zvolili neďalekú lokalitu – farnosť  RAD s filiálkami. Od prvých chvíľ strávených s duchovným otcom farnosti -  Mgr. Rollandom Böörom nám všetkým bolo jasné, že to bola dobrá voľba. Jeho nenapodobiteľný výklad k vzácnym vykopávkam, obohatený vlastnými zážitkami a príhodami v nás zanechal hlboký dojem. Uprene sme počúvali a hltali každé slovo, miestami obohatené nevtieravým svojským humorom otca Rollanda. Hlavnou podstatou  takejto aktivity je načerpanie a prehĺbenie duševných síl a snáď aj únik z kolobehu zaužívaných činností a povinností každodenného života, ktoré práve odčerpajú veľa energie. Bolo tomu tak. Našli sme aspoň na chvíľu pokoj, uvoľnenie spojené so zamyslením nad zmyslom a plnením úloh, ktoré nám prináša kolobeh života.

Podrobne sme sa zoznámili s bohatou históriou pôvodnej osady Rad, obkolesenou vodným tokom v tvare hlavy draka, kde pomyselné hrdlo, ako zdroj sily volajúceho hlasu, zaberá práve farnosť a tam sa nachádzajúce cenné historické vykopávky.

Navštívili sme aj kaplnku narodenia Panny Márie vo Svätej Márii, kde sme opäť dostali množstvo informácii, ktoré sa dotýkali tak vzdialenej histórie, ako aj prítomnosti, či plánov do budúcna. Veríme, že to čo o. Rolland plánuje s božou pomocou aj naplní. To, čo doteraz v tejto farnosti dokázal tomu nasvedčuje a my mu úprimne želáme, aby mal dostatok síl a jeho predsavzatia sa zrealizovali. Okrem zoznámenia sa so zvláštnosťami spájanými s históriou tunajšej kaplnky, mal každý z nás možnosť predniesť aj svoje osobné modlitby.

Cesta domov prebiehala v pokojnej atmosfére, kde každý z nás si v hlave premietal množstvo zážitkov, či vzájomné rozhovory na ktoré sme si  konečne našli čas.

Prežiť spoločne takýto deň, obohatený o množstvo nových poznatkov, popretkávaný duchovným obohatením spojených s vierou, bolo veľmi potrebné a my sme si skutočne oddýchli a načerpali nových síl do ďalších dní. 

Sviatkom sv. Petra a Pavla – pondelok 29. júna – sa žiaci Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove  rozlúčili s uplynulým školským rokom. V tento deň sme na chvíľu otočili kalendár o jeden školský rok dozadu a bilancovali. Spoločne sme hodnotili práve  prežitý školský rok a načrtli aj niektoré úlohy do nového školského roku.  Dialo sa to najprv na triednických hodinách, po ktorých nasledovalo krátke zhodnotenie školského roka riaditeľom školy pre celé spoločenstvo gymnázia. Súčasťou bola aj odmena a pochvala pre najlepších žiakov vo forme   knižných poukážok. Takýmto spôsobom boli za vynikajúci prospech, úspešnú reprezentáciu školy na úrovni kraja a republiky, ale aj za školské a mimoškolské aktivity odmenení títo žiaci: Eva Kovaľová, Soňa Mrázová, Magdaléna Oravkinová,  Monika Puciová, Miroslava Nechtilová, Stanislava Jacková, Patrícia Cmorová, Mária Salková,  Veronika Lendacká, Natália Gecejová,  Andrea Ferková, Štefan Keruľ – Kmec  a Ondrej Macuško.

Po skončení tejto časti  sa žiaci spolu s vyučujúcimi presunuli do gréckokatolíckeho chrámu. Tu sa spoločne so žiakmi partnerských škôl – Cirkevnej základnej školy sv. Juraja a Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta – zúčastnili slávnostnej liturgie, ktorú celebroval vladyka Milan za spoluúčasti  o. Petra Oreniča, riaditeľa Školského eparchiálneho úradu v Košiciach, dekana tunajšej farnosti o. Dušana Semana, o. Tea Šangrika a duchovných správcov našich škôl o. Cyrila Jančišina a o. Tomáša Haburaja.

Aj teraz nás vladyka Milan svojimi slovami duchovne posilnil, keď zdôrazňoval kresťanské hodnoty v živote mladých ľudí  a dôležitosť ich zachovávania.

Po liturgii bol zabezpečený slávnostný obed pre všetkých zamestnancov cirkevných škôl v priestoroch reštaurácie „Mladosť“. Príjemným spestrením bolo ponúknutie dezertu priamo zo stola, ktoré pripravila družobná škola CSOŠ sv. Jozafáta - z Poľska.

Všetkým našim žiakom a zamestnancom školy prajeme požehnané prežitie času oddychu a prázdnin naplnené načerpaním nových síl.  

25 jún

Na konci školského roka  si naša škola  pripomína sviatok svojho patróna – sv. Jána Krstiteľa. V kresťanskom aj svetskom kalendári je  mu zasvätený 24. jún, a práve preto sa streda s týmto dátumom na našej škole prežívala v slávnostnej nálade.

Prvá časť bola slávnosti bola  venovaná predovšetkým žiakom, ktorí sa so svojimi učiteľmi  v priestoroch Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína dozvedeli mnoho zaujímavých historických faktov, mali  možnosť vidieť ukážky tradícií, ktoré sa spájajú s našim regiónom -  napr. pletenie lana.  Všetci sa previezli aj na traktore – veteráne a zoznámili  s vývojom poľnohospodárstva, či  vypočuli zaujímavosti o histórii nášho kultúrneho bohatstva - tokajského vinohradníctva.

Druhá časť prebehla v Gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kde  za účasti vladyku Milana, riaditeľa Eparchiálneho školského úradu o. Petra Oreniča, dekana trebišovskej farnosti o. Dušana Semana, duchovných otcov Štefana Keruľa – Kmeca, Cyrila Jančišina a duchovného správcu školy o. Tomáša Haburaja bola  slávená   archijerejská svätá liturgia. Žiakom, učiteľom,  zamestnancom školy a ostatným prítomným sa  prihovoril košický eparcha Milan Chautur, ktorý tento krát hovoril o význame správnych napomenutí v živote so zameraním na mladšiu generáciu. Adresné myšlienky vladyku a pekný hudobný a spevácky doprovod  žiakov cirkevného gymnázia   dotvoril atmosféru príjemného stretnutia v chráme.

Po slávnostnom obede na pôde partnerskej školy CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove, sa uskutočnilo futbalové meranie síl vybraných žiakov školy a družstva v strede s vladykom Milanom. Po nevyspytateľnom priebehu nakoniec zvíťazilo mužstvo starších, ale konštatovaním, že poraziť žiakov je z roka na rok namáhavejšie.

Takto sme teda prežili našu odpustovú slávnosť a týmto chceme bez menovania z úprimného srdca poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o vydarené spoločné slávenie nášho odpustového dňa. 

22 jún

Stovežatá Praha

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

Dňa 10.-13. júna 2015 sme sa my žiaci 3. a 2. ročníka zúčastnili exkurzie  Matky miest - Prahy.  Za doprovodu  Mgr. Evy Šimkovej, našej pani profesorky, sme si prezreli  historické pamiatky centra staromestskej časti  Praha 1.

Naša cesta  sa začala  na Staromestskom námestí , odbitím astronomického ciferníka na Pražskom orloji. Cez staroveké uličky, popod Prašnú bránu a cez Čechov most sme sa dostali až k Pražskému kyvadlu,  nachádzajúcemu sa 91 metrov od základov. Potom  sme sa vydali uličkami Starej Prahy dýchajúcou na nás dávnou  históriou, až k Václavskému námestiu, ktorého hlavným monumentom je socha svätého Václava na koni, nachádzajúcou sa pred Národným múzeom.  Odtiaľ sme sa metrom dostali až k Vyšehradu . Tu sme , okrem iného  , navštívili aj vnútorné priestory Kapitulského chrámu svätých Petra a Pavla a k nemu pripojený cintorín, kde sú pochovaní významní českí velikáni. / B. Němcová, J .E.Purkyně .../. Zaujímavosťou nášho  poznávacieho výletu bola plavba vyhliadkovou loďou po Vltave. Pri prechode Karlovým mostom sme sa dostali až na Pražský hrad , kde sme opäť mali prístup k interiéru katedrály sv. Víta, sledovali sme výmenu strážíi na hradnom nádvorí, prešli sme sa Starým kráľovským palácom a Zlatou uličkou, pôvodným sídlom hradných strelcov a zlatotepcov.  Dostali  sme sa tak ku krajným múrom, kde sa nám naskytol  prekrásny výhľad na celé mesto.  Našu výpravu sme ukončili pri múre venovanom pamiatke Johna Lennona.

S krásnymi ,  nezabudnuteľnými  dojmami a spomienkami  sme  sa vrátili domov.

Tým sa úprimne chceme poďakovať za možnosť navštíviť starobylú Prahu a vidieť kúsok mesta plného historických skvostov na vlastné oči. Ďakujeme ! 

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964