cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej
12 január

20 - C-M-B - 16

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

Na prahu nového roka náš duchovný otec Tomáš v sprievode vybraných žiakov 3. ročníka pod vedením sr. Sebastiany posvätil priestory našej školy. Týmto obradom sa vyprosuje osobitné Božie požehnanie a ochrana pre obyvateľov, čiže pre nás všetkých, ktorí tvoríme jednotné spoločenstvo na našom cirkevnom gymnáziu a zdieľame tieto priestory. V priebehu prvej vyučovacej hodiny tak na niektorých dverách pribudli symboly 20 - C-M-B - 16, čiže aktuálny rok a C-Christus M-mansionem B-benedicat - Nech Boh žehná tento dom. Prajeme si, aby to bezo zvyšku platilo počas celého roka, ktorý je pred nami. 

24 december

Posledný deň v škole v kalendárnom roku 2015 sme si poriadne  užili a bol mixom vzdelávania, prednášky, diskusie, liturgie, vianočnej akadémie, bilancovania, odmeňovania a nakoniec rozlúčky. Ale poďme od začiatku. Klasické vyučovanie pokračovalo spoločnou prednáškou na aktuálnu tému lásky a jej mnohorakých podôb pod odborným vedením o. Petra Labaniča. Vysvetľoval nám, diskutoval, zapájal nás do debaty o tajoch tohto najmocnejšieho a najkrajšieho citu. Na lásku sa budeme odteraz, po týchto sprostredkovaných poznatkoch, pozerať pod iným zorným uhlom. Otec Peter aj touto cestou Vám ešte raz ďakujeme.Po liturgii nasledovala tradičná vianočná akadémia, kde nechýbali pekné koledy i žičlivé vinše.A po tomto predstavení našich šikovných žiakov 2. ročníka, ktorí nám sprítomnili blížiaci sa čas vianočných sviatkov, nasledovala krátka rekapitulácia dosiahnutých úspechov za túto časť aktuálneho školského roka. Spomínali sme úspechy našich žiakov školy v rôznych súťažiach, ale aj aktivity sociálneho a humanitárneho zamerania a v neposlednom rade sme sa spoločne tešili s veľmi dobre zvládnutej oslavy 20. výročia založenia školy a dňa otvorených dverí. Okrem poďakovania sme žiakov aj odmenili sladkosťami vo vkusných darčekových košoch, z ktorých sa tešila žiacka školská rada, najlepší jednotlivci zo súťaží, ale aj ostatní žiaci, ktorí pripravovali duchovný a kultúrny program na rôzne akcie, ktoré škola realizovala.V úplnom závere sme vyhodnotili súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu s vianočnou tematikou a víťazne triedy si pochutnali na tortách.Na konci snáď nebolo žiaka, ktorý by nemal nejakú sladkosť v ruke.

Prajeme všetkým požehnané prežitie vianočných sviatkov a šťastné vykročenie do nového roku, celý rok bez zdravotných komplikácii a s vierou v srdci. 

21 december

Žili sme divadlom

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

To, že nielen „chlebom je človek sýty“ platilo pre žiakov, ale aj zamestnancov nášho gymnázia v pondelok 21.12.2015 dvojnásobne. Navštívili sme totiž predstavenie v  DJZ Prešov – Jana z Arku. Tento pôvodný slovenský muzikál, nás preniesol do obdobia storočnej vojny, keď sa v roku 1412 narodila v dedinke Domrény Jana. Keď táto zbožná dievčina dovŕšila 13 rokov začula hlasy sv. Michala, sv. Margity a sv. Kataríny prichádzajúce od kostola a snaží sa plniť, čo jej hovoria... A tu niekde sme sa aj my dostali do deja a prežívali s hlavnou hrdinkou jej neľahký boj s nedôverou v jej schopnosti, s podceňovaním a nezmyselnými predsudkami...

Výborné herecké, ale aj spevácke výkony s pútavou scénou v nás zanechali hlboký umelecký zážitok. 

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964