cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej
20 máj

V dňoch 18. a 19. mája 2015 prebehla ÚFIČ ( ústna forma internej časti) MS na našej škole. Bolo vytvorených 13 skúšobných komisii na jednotlivé povinné a voliteľné predmety.  MS absolvovalo 30 žiakov, ktorí ju všetci úspešne vykonali. Boli to dva namáhavé dni, ktoré sa nám podarilo spoločne zvládnuť aj vďaka prevažne správnym odpovediam a pochopeniu členov komisii. Úprimná vďaka teda patrí obidvom stranám, ktoré tvorili protipóly maturitnej katedry.  

Výsledky prijímacích skúšok za 2. termín si overíte kliknutím na nižšie uvedený link:

http://prijimacky.cgymtv.edu.sk/module/prijimacky/

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 15.5.2014 od 9.00 v kancelárii riaditeľa školy. Prosím doneste si so sebou zápisný lístok.

13 máj

Dve družstvá žiakov našej školy sa 12. mája 2015 zúčastnili zdravotníckej súťaže zameranej na poskytovanie prvej pomoci pri rôznych poraneniach. Na tomto územnom kole družstiev prvej pomoci mladých dosiahli pekný výsledok – 1. miesto v zložení Marianna Vašková, Stanislava Jacková, Alexandra Bombárová, Viktória Eliášová, Slávka Kutná a Miroslava Nechtilová. Druhé družstvo našej školy získalo diplom za účasť. Ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme. 

Výsledky prijímacích skúšok za 1. termín si overíte kliknutím na nižšie uvedený link:

http://prijimacky.cgymtv.edu.sk/module/prijimacky/

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 15.5.2014 od 9.00 v kancelárii riaditeľa školy. Prosím doneste si so sebou zápisný lístok.

 

04 máj

Ako tradične, tak aj tohto roku sa naše žiačky ( Barbora Marcinčáková, Magdaléna Oravkinová, Dominika Maďarová a Alžbeta Lörincová),zúčastnili medzinárodnej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti cirkevných škôl. Úroveň jednotlivých vystúpení má stúpajúcu tendenciu, je čoraz náročnejšie sa presadiť. Naša škola dostala pamätný list.  

30. apríla 2015 sa vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach   uskutočnilo krajské kolo  súťaže „Čo vieš hviezdach“. Pekné 2. miesto obsadila žiačka nášho cirkevného gymnázia Patrícia Cmorová, ktorá sa zúčastní aj celoslovenského  kola tejto súťaže. Želáme jej aj na tejto najvyššej úrovni úspešné umiestnenie.

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964