cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

Sviatkom sv. Petra a Pavla – pondelok 29. júna – sa žiaci Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove  rozlúčili s uplynulým školským rokom. V tento deň sme na chvíľu otočili kalendár o jeden školský rok dozadu a bilancovali. Spoločne sme hodnotili práve  prežitý školský rok a načrtli aj niektoré úlohy do nového školského roku.  Dialo sa to najprv na triednických hodinách, po ktorých nasledovalo krátke zhodnotenie školského roka riaditeľom školy pre celé spoločenstvo gymnázia. Súčasťou bola aj odmena a pochvala pre najlepších žiakov vo forme   knižných poukážok. Takýmto spôsobom boli za vynikajúci prospech, úspešnú reprezentáciu školy na úrovni kraja a republiky, ale aj za školské a mimoškolské aktivity odmenení títo žiaci: Eva Kovaľová, Soňa Mrázová, Magdaléna Oravkinová,  Monika Puciová, Miroslava Nechtilová, Stanislava Jacková, Patrícia Cmorová, Mária Salková,  Veronika Lendacká, Natália Gecejová,  Andrea Ferková, Štefan Keruľ – Kmec  a Ondrej Macuško.

Po skončení tejto časti  sa žiaci spolu s vyučujúcimi presunuli do gréckokatolíckeho chrámu. Tu sa spoločne so žiakmi partnerských škôl – Cirkevnej základnej školy sv. Juraja a Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta – zúčastnili slávnostnej liturgie, ktorú celebroval vladyka Milan za spoluúčasti  o. Petra Oreniča, riaditeľa Školského eparchiálneho úradu v Košiciach, dekana tunajšej farnosti o. Dušana Semana, o. Tea Šangrika a duchovných správcov našich škôl o. Cyrila Jančišina a o. Tomáša Haburaja.

Aj teraz nás vladyka Milan svojimi slovami duchovne posilnil, keď zdôrazňoval kresťanské hodnoty v živote mladých ľudí  a dôležitosť ich zachovávania.

Po liturgii bol zabezpečený slávnostný obed pre všetkých zamestnancov cirkevných škôl v priestoroch reštaurácie „Mladosť“. Príjemným spestrením bolo ponúknutie dezertu priamo zo stola, ktoré pripravila družobná škola CSOŠ sv. Jozafáta - z Poľska.

Všetkým našim žiakom a zamestnancom školy prajeme požehnané prežitie času oddychu a prázdnin naplnené načerpaním nových síl.  

25 jún

Na konci školského roka  si naša škola  pripomína sviatok svojho patróna – sv. Jána Krstiteľa. V kresťanskom aj svetskom kalendári je  mu zasvätený 24. jún, a práve preto sa streda s týmto dátumom na našej škole prežívala v slávnostnej nálade.

Prvá časť bola slávnosti bola  venovaná predovšetkým žiakom, ktorí sa so svojimi učiteľmi  v priestoroch Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína dozvedeli mnoho zaujímavých historických faktov, mali  možnosť vidieť ukážky tradícií, ktoré sa spájajú s našim regiónom -  napr. pletenie lana.  Všetci sa previezli aj na traktore – veteráne a zoznámili  s vývojom poľnohospodárstva, či  vypočuli zaujímavosti o histórii nášho kultúrneho bohatstva - tokajského vinohradníctva.

Druhá časť prebehla v Gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kde  za účasti vladyku Milana, riaditeľa Eparchiálneho školského úradu o. Petra Oreniča, dekana trebišovskej farnosti o. Dušana Semana, duchovných otcov Štefana Keruľa – Kmeca, Cyrila Jančišina a duchovného správcu školy o. Tomáša Haburaja bola  slávená   archijerejská svätá liturgia. Žiakom, učiteľom,  zamestnancom školy a ostatným prítomným sa  prihovoril košický eparcha Milan Chautur, ktorý tento krát hovoril o význame správnych napomenutí v živote so zameraním na mladšiu generáciu. Adresné myšlienky vladyku a pekný hudobný a spevácky doprovod  žiakov cirkevného gymnázia   dotvoril atmosféru príjemného stretnutia v chráme.

Po slávnostnom obede na pôde partnerskej školy CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove, sa uskutočnilo futbalové meranie síl vybraných žiakov školy a družstva v strede s vladykom Milanom. Po nevyspytateľnom priebehu nakoniec zvíťazilo mužstvo starších, ale konštatovaním, že poraziť žiakov je z roka na rok namáhavejšie.

Takto sme teda prežili našu odpustovú slávnosť a týmto chceme bez menovania z úprimného srdca poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o vydarené spoločné slávenie nášho odpustového dňa. 

22 jún

Stovežatá Praha

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

Dňa 10.-13. júna 2015 sme sa my žiaci 3. a 2. ročníka zúčastnili exkurzie  Matky miest - Prahy.  Za doprovodu  Mgr. Evy Šimkovej, našej pani profesorky, sme si prezreli  historické pamiatky centra staromestskej časti  Praha 1.

Naša cesta  sa začala  na Staromestskom námestí , odbitím astronomického ciferníka na Pražskom orloji. Cez staroveké uličky, popod Prašnú bránu a cez Čechov most sme sa dostali až k Pražskému kyvadlu,  nachádzajúcemu sa 91 metrov od základov. Potom  sme sa vydali uličkami Starej Prahy dýchajúcou na nás dávnou  históriou, až k Václavskému námestiu, ktorého hlavným monumentom je socha svätého Václava na koni, nachádzajúcou sa pred Národným múzeom.  Odtiaľ sme sa metrom dostali až k Vyšehradu . Tu sme , okrem iného  , navštívili aj vnútorné priestory Kapitulského chrámu svätých Petra a Pavla a k nemu pripojený cintorín, kde sú pochovaní významní českí velikáni. / B. Němcová, J .E.Purkyně .../. Zaujímavosťou nášho  poznávacieho výletu bola plavba vyhliadkovou loďou po Vltave. Pri prechode Karlovým mostom sme sa dostali až na Pražský hrad , kde sme opäť mali prístup k interiéru katedrály sv. Víta, sledovali sme výmenu strážíi na hradnom nádvorí, prešli sme sa Starým kráľovským palácom a Zlatou uličkou, pôvodným sídlom hradných strelcov a zlatotepcov.  Dostali  sme sa tak ku krajným múrom, kde sa nám naskytol  prekrásny výhľad na celé mesto.  Našu výpravu sme ukončili pri múre venovanom pamiatke Johna Lennona.

S krásnymi ,  nezabudnuteľnými  dojmami a spomienkami  sme  sa vrátili domov.

Tým sa úprimne chceme poďakovať za možnosť navštíviť starobylú Prahu a vidieť kúsok mesta plného historických skvostov na vlastné oči. Ďakujeme ! 

18 jún

V Pondelok  15. júna sa vybraní študenti  2. a 3. ročníka pod vedením PaedDr. Jaroslavy Sabovej a Mgr. Ľubice Kistyovej zúčastnili školskej exkurzie v zariadení Elektrárne Vojany, ktorá sa uskutočnila vďaka pozvaniu riaditeľa tohto závodu pána Ing. Ondreja Marcinčáka.

Oboznámiť sa s činnosťou jedného z najväčších energetických komplexov na Slovensku a prácou jeho zamestnancov bolo hlavnou náplňou bohatého programu dňa. V rámci sérií popularizačných aktivít, študenti spoznávali nielen technológie výroby elektriny, ale aj činnosť jednotlivých zariadení, pričom im bola predstavená aj práca záchranárskych tímov pri nasadení a odstraňovaní havarijných situácií.

Za všetky slová len niekoľko viet Viky z I.B, ktorá tento deň videla aj takto:

„Prvý dojem je najdôležitejší a je len raz! Na nás urobili ten najlepší. Program exkurzie a tí, ktorí ju pripravovali – jej zamestnanci. Príjemní, priateľskí ľudia, ktorí majú zmysel pre humor a čo je najdôležitejšie, okamžite si získali našu pozornosť. Pôsobili ako vynikajúco fungujúci kolektív, ktorý vynaložil maximum svojho úsilia len preto, aby sme čo len trochu pochopili a spoznali zmysel ich práce. Zaujalo nás všetko, od hasičských zásahov, vybavenia áut až po zariadenie elektrárne. Aj preto sme sa tešili, že sme boli jedny z tých, ktoré sa exkurzie mohli zúčastniť. Pocit ľútosti nás ovládol až na konci, keď sme si uvedomili ako rýchlo ubieha čas a koľko nám ostalo ešte v talóne otázok. Tie snáď prídu na rad nabudúce. Aj kvôli tomu, aby sme všetkým vyjadrili svoj obdiv. Za prácu, ktorú odvádzajú a a zodpovednosť, ktorá je na ich pleciach.“

Na záver za všetkých zúčastnených patrí jedno veľké poďakovanie pánovi riaditeľovi a všetkým zamestnancom závodu za ich ochotu a ústretovosť, ktorú prejavovali počas celého pobytu študentov a pedagógov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov.

ĎAKUJEME!

Naše cirkevné gymnázium sa opäť po roku aktívne zapojilo do priebehu už uvedeného festivalu. V priestoroch školy bola inštalovaná výtvarná výstava Sväté Trojhviezdie Cyril – Gorazd – Metod, XIX. ročník. Výstava sa slávnostne otvorila 5. 6. 2015 a jej otvorenie bolo spojené s vyhlásením výsledkov súťaže a odborným seminárom. Pekným hudobným a slovným  programom ju oživili žiaci nášho gymnázia. Prežili sme sviatočné dopoludnie obohatené o získanie vysoko odborných poznatkov našej náboženskej a národnej  histórie od prednášajúcich – Doc. ThDr. Michala Hospodára, PhD.  a PaedDr. Miroslava Holečka, rodákov z Trebišova.  

20 máj

V dňoch 18. a 19. mája 2015 prebehla ÚFIČ ( ústna forma internej časti) MS na našej škole. Bolo vytvorených 13 skúšobných komisii na jednotlivé povinné a voliteľné predmety.  MS absolvovalo 30 žiakov, ktorí ju všetci úspešne vykonali. Boli to dva namáhavé dni, ktoré sa nám podarilo spoločne zvládnuť aj vďaka prevažne správnym odpovediam a pochopeniu členov komisii. Úprimná vďaka teda patrí obidvom stranám, ktoré tvorili protipóly maturitnej katedry.  

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964