cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej
09 október

Sme nesmierne hrdí nato, že učiteľka nášho cirkevného gymnázia Katarína Jančišinová s manželom Cyrilom bola medzi  delegátmi Konferencie biskupov Slovenska na 8. svetovom stretnutí rodín vo Filadelfii. V tejto americkej metropole, najväčšej v štáte Pennsylvánia a piatej najväčšej v USA sa konal Svetový kongres rodínna tému „Láska je naším poslaním - rodina plná života“. Význam tohto podujatia dotvára aj osobná účasť Svätého Otca Františka.

A práve o zážitky z tejto aktivity sa s  našimi žiakmi a pedagógmi podelili otec Cyril a Katarína. Ich pútavé rozprávanie podložené prezentovanou fotodokumentáciou nám aspoň sčasti priblížilo atmosféru tohto podujatia naplnenú poznatkami zo života rodín celého sveta. Hlboké myšlienky, ktoré nám manželia sprostredkovali, budú zdrojom mnohých diskusii nášho spoločenstva na škole, ale aj vhodným podnetom k riešeniu našich individuálnych  životných situácii.   

Stredu 30. septembra 2015 sa v mestskom parku v Trebišove uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu chlapcov a dievčat stredných škôl. Reprezentantom našej školy sa podarilo obsadiť medailové umiestnenia.

V kategórii družstiev – dievčatá  si Miroslava Figeľová, Daniela Kozáková a Terézia Vysokaiová vybojovali cenné 3. miesto. Medzi jednotlivcami v kategórii chlapcov stredných škôl obsadil Radoslav Giba 1. miesto a družstvo chlapcov, ktoré spolu s ním tvorili aj Ľubomír Seman a Adam Obrin , získali rovnako ako dievčatá bronzovú pozíciu.
K dosiahnutému úspechu všetkým našim reprezentantom blahoželáme!

Čas prázdnin ubehol o niečo rýchlejšie ako sme očakávali a aj keď sa nám to pripadalo, akoby sme sa len včera rozišli, už je tu obdobie, počas ktorého budeme musieť všetci spoločne zvládnuť viac povinnosti.

A tak dňa 2. septembra 2015 sme slávnostnou archijerejskou liturgiou, ktorú celebroval Vladyka Milan Chautur, vstúpili do nového školského roka. Na priestranstve pri gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove boli prítomní zamestnanci a žiaci všetkých troch cirkevných škôl na území mesta Trebišov. Asi tisícke prítomných sa v úvode prihovoril riaditeľ Školského úradu Košickej eparchie, o. Peter Orenič ako aj traja riaditelia cirkevných škôl, ktorí privítali zamestnancov aj žiakov svojich škôl. Tento rok slávi Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa 20. výročie založenia, preto sa tejto škole venovala pri liturgii osobitná modlitba vďakyvzdania. Vladyka Milan vo svojej homílii povzbudil všetkých prítomných žiakov, aby si uvedomili význam vzdelávania, ktoré im otvorí cestu pre budúce uplatnenie. „Nie každý má takúto možnosť“, povedal Vladyka Milan, „pomyslite na deti v Afrike, alebo iných častiach sveta. Vy takúto možnosť vzdelania a systematickej prípravy pre budúce povolanie máte. Využite ju najlepšie ako viete.“

Vladyka povzbudil aj prítomných učiteľov i rodičov a osobitne privítal všetkých prvákov tak Základnej školy sv. Juraja, ako aj dvoch stredných škôl, Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta i Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.

Milí študenti!

Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2015/2016 na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove bude prebiehať v stredu 2. septembra 2015 s nasledovným programom:

8.00 - 8.30 - nástup do školy (privítanie triednymi učiteľmi)

8.30 - 9.15 - úvodné pokyny triednych učiteľov v triedach

9.20 - presun do gréckokatolíckeho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove

10.00 - svätá liturgia s vladykom Milanom, slávnostné otvorenie nového školského roka

11.15 - ukončenie prvého školského dňa

Ing. Peter Koščo

riaditeľ školy

03 júl

Hneď 2. júla sa zamestnanci cirkevného gymnázia zúčastnili duchovnej obnovy, aby po skončení náročného školského roka duchovne pookriali. Bolo to naozaj potrebné, lebo hektický záver školského roka bol namáhavý a vyžiadal si vynaloženie mnoho úsilia, tak fyzických ako aj psychických síl. Energiu bolo potrebné dočerpať a my sme zvolili neďalekú lokalitu – farnosť  RAD s filiálkami. Od prvých chvíľ strávených s duchovným otcom farnosti -  Mgr. Rollandom Böörom nám všetkým bolo jasné, že to bola dobrá voľba. Jeho nenapodobiteľný výklad k vzácnym vykopávkam, obohatený vlastnými zážitkami a príhodami v nás zanechal hlboký dojem. Uprene sme počúvali a hltali každé slovo, miestami obohatené nevtieravým svojským humorom otca Rollanda. Hlavnou podstatou  takejto aktivity je načerpanie a prehĺbenie duševných síl a snáď aj únik z kolobehu zaužívaných činností a povinností každodenného života, ktoré práve odčerpajú veľa energie. Bolo tomu tak. Našli sme aspoň na chvíľu pokoj, uvoľnenie spojené so zamyslením nad zmyslom a plnením úloh, ktoré nám prináša kolobeh života.

Podrobne sme sa zoznámili s bohatou históriou pôvodnej osady Rad, obkolesenou vodným tokom v tvare hlavy draka, kde pomyselné hrdlo, ako zdroj sily volajúceho hlasu, zaberá práve farnosť a tam sa nachádzajúce cenné historické vykopávky.

Navštívili sme aj kaplnku narodenia Panny Márie vo Svätej Márii, kde sme opäť dostali množstvo informácii, ktoré sa dotýkali tak vzdialenej histórie, ako aj prítomnosti, či plánov do budúcna. Veríme, že to čo o. Rolland plánuje s božou pomocou aj naplní. To, čo doteraz v tejto farnosti dokázal tomu nasvedčuje a my mu úprimne želáme, aby mal dostatok síl a jeho predsavzatia sa zrealizovali. Okrem zoznámenia sa so zvláštnosťami spájanými s históriou tunajšej kaplnky, mal každý z nás možnosť predniesť aj svoje osobné modlitby.

Cesta domov prebiehala v pokojnej atmosfére, kde každý z nás si v hlave premietal množstvo zážitkov, či vzájomné rozhovory na ktoré sme si  konečne našli čas.

Prežiť spoločne takýto deň, obohatený o množstvo nových poznatkov, popretkávaný duchovným obohatením spojených s vierou, bolo veľmi potrebné a my sme si skutočne oddýchli a načerpali nových síl do ďalších dní. 

Sviatkom sv. Petra a Pavla – pondelok 29. júna – sa žiaci Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove  rozlúčili s uplynulým školským rokom. V tento deň sme na chvíľu otočili kalendár o jeden školský rok dozadu a bilancovali. Spoločne sme hodnotili práve  prežitý školský rok a načrtli aj niektoré úlohy do nového školského roku.  Dialo sa to najprv na triednických hodinách, po ktorých nasledovalo krátke zhodnotenie školského roka riaditeľom školy pre celé spoločenstvo gymnázia. Súčasťou bola aj odmena a pochvala pre najlepších žiakov vo forme   knižných poukážok. Takýmto spôsobom boli za vynikajúci prospech, úspešnú reprezentáciu školy na úrovni kraja a republiky, ale aj za školské a mimoškolské aktivity odmenení títo žiaci: Eva Kovaľová, Soňa Mrázová, Magdaléna Oravkinová,  Monika Puciová, Miroslava Nechtilová, Stanislava Jacková, Patrícia Cmorová, Mária Salková,  Veronika Lendacká, Natália Gecejová,  Andrea Ferková, Štefan Keruľ – Kmec  a Ondrej Macuško.

Po skončení tejto časti  sa žiaci spolu s vyučujúcimi presunuli do gréckokatolíckeho chrámu. Tu sa spoločne so žiakmi partnerských škôl – Cirkevnej základnej školy sv. Juraja a Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta – zúčastnili slávnostnej liturgie, ktorú celebroval vladyka Milan za spoluúčasti  o. Petra Oreniča, riaditeľa Školského eparchiálneho úradu v Košiciach, dekana tunajšej farnosti o. Dušana Semana, o. Tea Šangrika a duchovných správcov našich škôl o. Cyrila Jančišina a o. Tomáša Haburaja.

Aj teraz nás vladyka Milan svojimi slovami duchovne posilnil, keď zdôrazňoval kresťanské hodnoty v živote mladých ľudí  a dôležitosť ich zachovávania.

Po liturgii bol zabezpečený slávnostný obed pre všetkých zamestnancov cirkevných škôl v priestoroch reštaurácie „Mladosť“. Príjemným spestrením bolo ponúknutie dezertu priamo zo stola, ktoré pripravila družobná škola CSOŠ sv. Jozafáta - z Poľska.

Všetkým našim žiakom a zamestnancom školy prajeme požehnané prežitie času oddychu a prázdnin naplnené načerpaním nových síl.  

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964