cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

Chlapci Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov  na krajskom kole v hádzanej nesklamali. Výborne reprezentovali svoju školu, okres a zriaďovateľa.  Hádzanárska hala utorok 19. 4.  2016  v Košiciach bola dejiskom ich kvalitných športových výkonov, keď do poslednej sekundy finálového stretnutia siahali na celkové  víťazstvo.  Len menšia skúsenosť,  užší káder a šťastena naklonila výhru v pomere 18:21 na stranu Športového gymnázia Košice. Okrem 2. miesta na krajskom kole si svojimi predvedenými výkonmi vybojovali zároveň aj 2. miesto  na  turnaji  „Memoriál Jaroslava Papiernika“.   O tento úspech sa zaslúžili: Patrik Vagaský (4. roč.), Radoslav Giba, Jakub Seman, Ondrej Megela, Adam Obrin, Peter Girman, Gabriel Vereš, Dávid Leško, Miloš Uriga (všetci 2. roč. ) a Dávid Bók (1. roč. ). Chlapcom ďakujeme, zároveň gratulujeme a spoločne dúfame, že vzhľadom na zloženie družstva, ktoré tvoria skoro výlučne druháci, si  už nasledujúci rok  splnia sen o postupe na celoslovenské kolo. 

15 apríl

Prinášame krátky pohľad na  prácu v rámci SOČ - žiačky cirkevného gymnázia Soni Mrázovej  „Periodická tabuľka prvkov ako hra“. Podľa slov autorky „samotná práca spočíva v zaujímavom prepojení materiálnej didaktickej pomôcky s didaktickými hrami. Celá inšpirácia sa ukrýva vo výrokoch „Škola hrou“ a  „ Opakovanie je matkou múdrosti“ , ktorých autorom je Ján Amos Komenský, učiteľ národov.  Z toho priamo  vyplývajú ciele súvisiace  so zvýšením aktivity, záujmu či motivácie, no predovšetkým s vylepšením postavenia chémie v rebríčku obľúbených predmetov medzi žiakmi. Súčasťou praktickej časti sú okrem samotnej realizácie obidvoch zložiek spomínaných vyššie aj vyučovacie hodiny, ktoré sme mali možnosť uskutočniť. Mali podobu súťaže, pričom jednotlivé kolá predstavovali rôzne hry. Na konci sa sčítali body a určil sa víťaz. Výsledky iných autorov o tom, ako žiaci túžia  po vedomostiach , ako sa v nich dá prebudiť aktivita a motivácia nie sú  výmyslom . To všetko sme mali možnosť pozorovať na našich hodinách . Skutočne sme videli ich snahu dopracovať sa k rozširujúcim informáciám, ktorý vyplýval zo záujmu či osobité myšlienkové pochody vedúce k vyriešeniu problémov . Veľkým plusom bola aj tvorivosť, lepšia  spolupráca, komunikácia, rozhodovanie a zodpovednosť v každom  tíme. Na záver  úprimné ďakujem patrí konzultujúcej profesorke, žiakom, ktorí naše ciele pretvorili do reálnej podoby a pravdaže všetkým , ktorí sa na tejto práci priamo či nepriamo podieľali. „

15 apríl

S veľkým potešením sme prijali vyhodnotenie výtvarnej biblickej súťaže  „Biblia očami detí a mládeže“ 2015/2016. Naše nadané výtvarníčky dosiahli veľmi pekné umiestnenie.         1. miesto Márie Ceľuchovej (1. roč.) a 2. miesto Márie Salkovej (4. roč.) tak len podčiarklo úspechy našich žiakov v biblických súťažiach. Dodatočne gratulujeme a ďakujeme.

14 apríl

Športová hala v Trebišove bola 13.4.2016 dejiskom okresného kola v hádzanej chlapcov stredných škôl pre tento školský rok. Naši chlapci sa konečne dočkali  súťaže ich obľúbeného športu a potvrdili svoje kvality získaním I. miesta, ktoré ich oprávňuje k účasti  na krajskom kole. Veríme, že aj tam potvrdia svoje športové nadanie a dosiahnu na medailové priečky. Chlapci gratulujeme a držíme prsty k dobrému výsledku na krajskom kole.  

13 apríl

Cirkevné gymnázium je každoročne tradičným účastníkom krajského kola v  biblickej olympiáde. Nebolo tomu inak ani tohto roku, keď sa 12.4.2016 uskutočnila v priestoroch košickej eparchie spomínaná súťaž. Naše družstvo v zložení Miroslava Nechtilová, Stanislava Jacková a  Alexandra Bombárová ( všetky 3. roč.) obsadilo 2. miesto, keď len o jediný bod prišli o víťazstvo a postup. Ani tohto roku si tak nezmerajú sily s najlepšími družstvami v rámci Slovenska. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

V rámci celoslovenského biblického projektu „Noc  čítania Biblie“ usporiadalo aj Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove celonočné školské duchovné podujatie s biblickým programom. Študenti prichádzali do školy tentoraz netradične – tesne pred zotmením – so spacákom v ruke a Bibliou. Približne 50 študentov gymnázia začalo toto podujatie spoločným sprievodom po škole s evanjeliárom a tradičným paschálnym spevom „christos voskrese“. Nasledovala mládežnícka svätá liturgia, ktorú celebroval duchovný správca školy o. Tomáš Haburaj. V homílii vyzdvihol myšlienku, že „kto počúva Božie slovo a verí Kristovi, bude mať večný život.“ Nasledovala spoločná večera v jedálni školy. Po nej už študenti vítali vzácneho hosťa – biblistu, tajomníka a hovorcu biskupa v jednej osobe o. Róberta Jágera z Košíc. Nasledovala prednáška o správnom čítaní biblických textov. Študentov veľmi zaujala aj reálna – zrekonštruovaná podobizeň apoštola národov sv. Pavla. Na tejto podobizni o. Róbert predstavil nielen apoštolov ľudský výzor, ale i podstatu a význam ním ohlasovaného slova. Nasledoval workshop a práca v skupinách, ktorú študentom pridelil prednášajúci. V prezentáciách výstupov workshopu gymnazisti predstavili v jednotlivých scénkach obrátenie apoštola Pavla, svoj vlastný život a recitáciou originálnej básne, vytvorenej k biblickému projektu sa ukončil pracovný a biblický program tejto noci. Nasledovala polnočná adorácia a poďakovanie za prežitý večer v Božom slove. Potom si študenti ešte mali možnosť pozrieť film s náboženskou tematikou a v skorých ranných hodinách opúšťali školu.

Tomáš Haburaj

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964